Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Folkepension er en offentlig social pension til alle borgere, der er fyldt 65 år. Folkepensionsalderen hæves gradvist til 67 år fra 2019 og frem til 2022.

Folkepension, jf. lov om social pension (LBK nr. 10 af 12. januar 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2015, medmindre andet er anført.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lovhenvisning Sats

Grundbeløb

§ 49, stk. 1, nr. 1 71.964 kr. pr. år

Pensionstillæg, reelt enlige

§ 49, stk. 1, nr. 3

75.132 kr. pr. år

Pensionstillæg, andre

§ 49, stk. 1, nr. 3

36.516 kr. pr. år

Den supplerende pensionsydelse

§ 72d, stk. 1

16.400 kr. pr. år

Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., enlige

§ 72c

59 kr. pr. år

Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., andre

§ 72c  34 kr. pr. år
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse § 49, stk. 1, nr. 7 og § 72d, stk. 2  81.500 kr. pr. år