Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Kommuner kan modtage resultattilskud fra staten, når en udlænding, der er eller har været i introduktions­program, opnår bestemte integrationsresultater.

Rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet, jf. lov om integration af udlændinge i Danmark (LBK nr. 1115 af 23. september 2013 med senere ændringer)

Satserne er gældende fra den 5. januar 2015, medmindre andet er anført.

 

Rådighedsbeløb

Lovhenvisning Sats

Rådighedsbeløb for udgifter til integrationsprogrammer

§ 45, stk. 4

74.095 kr. pr. år

Rådighedsbeløb for udgifter til introduktionsforløb

§ 45, stk. 5

50.750 kr. pr. år

 

Arbejdsmarkedsrettet dansk

Lovhenvisning Sats

Introdansk1

99,06 kr. pr. time

 

Resultattilskud

Lovhenvisning Sats

Ordinær beskæftigelse

§ 45, stk. 7, nr. 1

48.440 kr. (engangsbeløb)

Studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse

§ 45, stk. 7, nr. 2

48.440 kr. (engangsbeløb)

Bestået danskprøve

§ 45, stk. 7, nr. 3 og 4

36-331 kr. (engangsbeløb)

 

1 Jf. § 19 i BEK nr. 65 af 22. januar 2014 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.