Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtesfælles indtægter og formue. Unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet uddannelseshjælp.

Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1193 af 13. november 2014)

Satserne er gældende fra den 5. januar 2015, medmindre andet er anført.

 

Kontanthjælp

Lovhenvisning Sats

Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 25, stk. 2, nr. 1

14.416 kr. pr. måned

Fyldt 30 år, andre

§ 25, stk. 2, nr. 2

10.849 kr. pr. måned

Enlige forsørgere - under 30 år

§ 25, stk. 3, nr. 1

13.779 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 25, stk. 3, nr. 2

9.640 kr. pr. måned

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 25, stk. 3, nr. 3

10.849 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 25, stk. 3, nr. 4

14.416 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 25, stk. 3, nr. 5

10.849 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 25, stk. 3, nr. 6

6.992 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 25, stk. 3, nr. 7

3.374 kr. pr. måned

Under 25 år, udeboende

§ 25, stk. 3, nr. 8

6.992 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende

§ 25, stk. 3, nr. 9

3.374 kr. pr. måned

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 25, stk. 4

14.416 kr. pr. måned

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig – under 30 år

§ 25, stk. 9, nr. 1

637 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 25, stk. 9, nr. 2

4.776 kr. pr. måned

Fyldt 25 år og udeboende

§ 25, stk. 9, nr. 4

3.857 kr. pr. måned

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 25, stk. 9, nr. 5

7.475 kr. pr. måned

 

Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp1

Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 35, stk. 3

665 kr. pr. dag

Fyldt 30 år, andre

§ 35, stk. 3

501 kr. pr. dag

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 35, stk. 3

636 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 35, stk. 3

445 kr. pr. dag

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 35, stk. 3

501 kr. pr. dag

25-29 år, udeboende

§ 35, stk. 3

323 kr. pr. dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

156 kr. pr. dag

Under 25 år, udeboende

§ 35, stk. 3

323 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

156 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 35, stk. 3

665 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 35, stk. 3

501 kr. pr. dag

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 35, stk. 3

665 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp1

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig – under 30 år

§ 35, stk. 3

29 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 35, stk. 3

220 kr. pr. dag

Fyldt 25 år og udeboende

§ 35, stk. 3

178 kr. pr. dag

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 35, stk. 3

345 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner – nedsættelse af kontanthjælp1

Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 40, stk. 1

1.995 kr. pr. hændelse

Fyldt 30 år, andre

§ 40, stk. 1

1.503 kr. pr. hændelse

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 40, stk. 1

1.908 kr. pr. hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

1.335 kr. pr. hændelse

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 40, stk. 1

1.503 kr. pr. hændelse

25-29 år, udeboende

§ 40, stk. 1

969 kr. pr. hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

468 kr. pr. hændelse

Under 25 år, udeboende

§ 40, stk. 1

969 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

468 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 40, stk. 1

1.995 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 40, stk. 1

1.503 kr. pr. hændelse

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 40, stk. 1

1.995 kr. pr. hændelse

 

Periodesanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp1

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig – under 30 år

§ 40, stk. 1

87 kr. pr. hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

660 kr. pr. hændelse

Fyldt 25 år og udeboende

§ 40, stk. 1

534 kr. pr. hændelse

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 40, stk. 1

1.035 kr. pr. hændelse

 

Engangshjælp

Lovhenvisning Sats

Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)

§ 25 a, stk. 2

5.798 kr. pr. måned

Hjemmeboende under 25 år (maksimum)

§ 25 a, stk. 3

2.882 kr. pr. måned

 

Hjælp til visse persongrupper

Lovhenvisning Sats

Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret

§ 27, stk. 1

9.040 kr. pr. måned

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

§ 27, stk. 2

2.916 kr. pr. måned

Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)

§ 12, stk. 3

11.888 kr. pr. måned

 

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra

Lovhenvisning Sats

Formue, enlige

§ 14, stk. 1

10.000 kr. pr. år

Formue, ægtefæller og samlevende

§ 14, stk. 1

20.000 kr. pr. år

Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom

§ 14, stk. 7

150.000 kr.

Forsørgelsesydelse, ægtefæller og samlevende, forsørgerpligt

§ 30, stk. 2

14.416 kr. pr. måned

Forsørgelsesydelse, ægtefæller og samlevende, andre

§ 30, stk. 2

10.849 kr. pr. måned

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

§ 31, stk. 1

25,38 kr. pr. time

Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats

§ 31, stk. 2

220,50 kr. pr. time

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift2

Lovhenvisning Sats

Ikke-forsørgere

§ 34, stk. 6

2.850 kr. pr. måned

Forsørgere med et hjemmeboende barn

§ 34, stk. 6

4.050 kr. pr. måned

Forsørgere med et udeboende barn

§ 34, stk. 6

4.150 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1

§ 34, stk. 6

750 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1

§ 34, stk. 6

600 kr. pr. måned

Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum

§ 34, stk. 6

17.918 kr. pr. måned

 

Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag Lovhenvisning Sats

Samlede udbetalt beløb

§ 96 a, stk. 1

Mindst 14.416 kr. pr. måned

 

1 Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 1193 af 13. november 2014 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 52 af 27. juni 2012 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp.
2 Jf. BEK nr. 1505 af 12. december 2013 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.