Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du finde en række forskellige tilskud til arbejdsgivere, når de har ansat medarbejdere på særlige vilkår eller fx i et job med løntilskud.

Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer)

Satserne er gældende fra den 5. januar 2015, medmindre andet er anført.

 

Løntilskud

Lovhenvisning Sats

Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob

§ 63, stk. 2, nr. 1

26,54 kr. pr. time

Løntilskud, pensionister

§ 63, stk. 2, nr. 2

46,48 kr. pr. time

Løntilskud, privat arbejdsgiver

§ 63, stk. 2, nr. 3

74,05 kr. pr. time

Løntilskud, offentlig arbejdsgiver

§ 63, stk. 2, nr. 4

107,55 kr. pr. time

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver1

§ 63, stk. 2, nr. 5

143,14 kr. pr. time

Maksimal timeløn2

§ 55, stk. 2

121,47 kr. pr. time

Maksimal timeløn3

§ 55, stk. 2

115,98 kr. pr. time

 

Løntilskud ved fleksjob

Lovhenvisning Sats

Maksimum for beregning af løntilskud

§ 71 og § 75

489.832 kr. pr. år

Maksimum for beregning af løntilskud

§ 71 og § 75

254,57 kr. pr. time

Ved 1/2 tilskud

§ 71 og § 75

244.916 kr. pr. år

Ved 1/2 tilskud

§ 71 og § 75

127,29 kr. pr. time

Ved 2/3 tilskud

§ 71 og § 75

326.555 kr. pr. år

Ved 2/3 tilskud

§ 71 og § 75

169,71 kr. pr. time

Fleksløntilskud

§ 70 f, stk. 1

4.050 kr. pr. uge

Fleksløntilskud

 

17.550 kr. pr. måned

Lønindtægtsgrænse

§ 70 f, stk. 2

13.648 kr. pr. måned

Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende

§ 70 g, stk. 5

131.225 kr. pr. år

 

Jobrotationsydelse

Lovhenvisning Sats

Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver

§ 98 a, stk. 2

178,84 kr. pr. time

Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver4

§ 98 a, stk. 2

201,32 kr. pr. time

 

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

Lovhenvisning Sats

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 26 a, stk. 5, og § 73 b, stk. 2

3.780,86 kr. pr. uge

 

Rådighedsbeløb

Lovhenvisning Sats

Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpemodtagere

§ 17.46.03 på finansloven for 2015, jr. § 118

11.241 kr. pr. år

Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse

§ 17.46.07 på finansloven for 2015, jf. § 118 a

13.702 kr. pr. år

 

1 Til løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, som er bevilget efter § 63, stk. 2, nr. 5, før den 1. januar 2015 gives fortsat 143,14 kr. pr. time.
2 Ved tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget efter den 1. januar 2015: Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats
3 Ved tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før den 1. januar 2015: Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, jf. kap. 10 i BEK nr. 1645 af 27. december 2013 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Satsen opdateres typisk i april og oktober måned og offentliggørelse på www.star.dk. Overgangsbestemmelsen fremgår af § 9, stk. 8, i lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.).
4 Jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, der indgår aftale om en jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014. Herefter svarer jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere til jobrotationsydelsen til offentlige arbejdsgivere.