Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Alle, der deltager i ressourceforløb, modtager ressourceforløbsydelse. Ydelsen er ikke afhængig af hverken formue eller ægtefællens indkomst.

Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer)

Satserne er gældende fra den 5. januar 2015, medmindre andet er anført.

 

Ressourceforløbsydelse

Lovhenvisning Sats

Fyldt 25 år, eller under 25 år og udeboende, forsørger børn

§§ 68, stk. 2, nr. 1 og 69 j, stk. 2, nr. 1

14.416 kr. pr. måned

Fyldt 25 år, eller under 25 år og udeboende, andre

§§ 68, stk. 2, nr. 2 og 69 j, stk. 2, nr. 2

10.849 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§§ 68, stk. 2, nr. 3 og 69 j, stk. 2, nr. 3

3.374 kr. pr. måned

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§§ 68, stk. 2, nr. 4 og 69 j, stk. 2, nr. 4

14.416 kr. pr. måned

Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)

§ 68, stk. 4

4.135 kr. pr. uge

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)

§ 68, stk. 5

3.680 kr. pr. uge

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)

§ 68, stk. 5

14.416 kr. pr. måned

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke-forsørger)

§ 68, stk. 5

10.849 kr. pr. måned

 

Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra

Lovhenvisning Sats

Lønindtægtsgrænse

§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9

13.648 kr. pr. måned

Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud

§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10

15,73 kr. pr. time

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift

Lovhenvisning Sats

Ikke-forsørgere

§ 34, stk. 6

2.850 kr. pr. måned

Forsørgere med et hjemmeboende barn

§ 34, stk. 6

4.050 kr. pr. måned

Forsørgere med et udeboende barn

§ 34, stk. 6

4.150 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1

§ 34, stk. 6

750 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1

§ 34, stk. 6

600 kr. pr. måned

Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum

§ 34, stk. 6

17.918 kr. pr. måned

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen

Lovhenvisning Sats

Fyldt 25 år, eller under 25 år og udeboende, forsørger børn

§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3

665 kr. pr. dag

Fyldt 25 år, eller under 25 år og udeboende, andre

§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3

501 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3

156 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3

665 kr. pr. dag

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen

Lovhenvisning Sats

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, forsørger børn

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

1.669 kr. pr. hændelse

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, andre

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

1.669 kr. pr. hændelse

Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)

§ 69 d, stk. 2, nr. 1

1.669 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt

§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk 2, nr. 2

259 kr. pr. hændelse

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed

Lovhenvisning Sats

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, forsørger børn

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

10.812 kr. pr. måned

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, andre

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

8.137 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

2.530 kr. pr. måned

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

13.573 kr. pr. måned

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed

Lovhenvisning Sats

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, forsørger børn

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

7.208 kr. pr. måned

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, andre

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

5.425 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

1.687 kr. pr. måned

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

12.729 kr. pr. måned

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct.

Lovhenvisning Sats

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, forsørger børn

§ 69 l, stk. 3

499 kr. pr. dag

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, andre

§ 69 l, stk. 3

376 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 l, stk. 3

117 kr. pr. dag

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 l, stk. 3

499 kr. pr. dag

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct.

Lovhenvisning Sats

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, forsørger børn

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

1.251 kr. pr. hændelse

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, andre

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

1.251 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

194 kr. pr. hændelse

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

194 kr. pr. hændelse

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct.

Lovhenvisning Sats

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, forsørger børn

§ 69 l, stk. 3

333 kr. pr. dag

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, andre

§ 69 l, stk. 3

250 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 l, stk. 3

78 kr. pr. dag

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 l, stk. 3

333 kr. pr. dag

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct.

Lovhenvisning Sats

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, forsørger børn

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

834 kr. pr. hændelse

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, andre

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

834 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

129 kr. pr. hændelse

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

129 kr. pr. hændelse