Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet. Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige.

Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1193 af 13. november 2014)

Satserne er gældende fra den 5. januar 2015, medmindre andet er anført.

 

Revalideringsydelse

Lovhenvisning Sats

Fyldt 30 år

§ 52, stk. 1

17.928 kr. pr. måned

Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet

§ 52, stk. 2, nr. 1

17.928 kr. pr. måned

Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn

§ 52, stk. 2, nr. 2

14.416 kr. pr. måned

Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt

§ 52, stk. 2, nr. 3

10.849 kr. pr. måned

Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre

§ 52, stk. 2, nr. 4

6.992 kr. pr. måned

Under 25 år, bor hos en eller begge forældre

§ 52, stk. 2, nr. 5

3.374 kr. pr. måned

Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge

§ 52, stk. 2, nr. 6

10.849 kr. pr. måned

Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg

§ 52, stk. 2, nr. 7

14.416 kr. pr. måned

Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg

§ 52, stk. 2, nr. 8

10.849 kr. pr. måned

Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg

§ 52, stk. 3

14.416 kr. pr. måned

Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering

§ 52, stk. 4

17.928 kr. pr. måned

Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt overstiger følgende beløb

§ 58, stk. 1

12.000 kr. pr. år

 

Ledighedsydelse

Lovhenvisning Sats

Ledighedsydelse (89 pct.)

§ 74 a, stk. 2

3.680 kr. pr. uge

Ledighedsydelse (89 pct.)

15.947 kr. pr. måned

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

3.327 kr. pr. uge

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

§ 74 a, stk. 3,
nr. 1

14.416 kr. pr. måned

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

2.504 kr. pr. uge

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

§ 74 a, stk. 3,
nr. 2

10.849 kr. pr. måned

Lønindtægtsgrænse

§ 74 d, stk. 3

13.648 kr. pr. måned

Omregningssats

§ 74 d, stk. 5

220,50 kr. pr. time

 

Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen

Lovhenvisning Sats

Ledighedsydelse (89 pct.)

§ 77, stk. 4

736 kr. pr. dag

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

§ 77, stk. 4

665 kr. pr. dag

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

§ 77, stk. 4

501 kr. pr. dag