Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Ledige seniorer, som højst har fem år til efterløns­alderen, kan have ret til et seniorjob i bopæls­kommunen, hvis de har brugt retten til dagpenge op.

Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1543 af 20. december 2006 med senere ændringer)

Satserne er gældende fra den 5. januar 2015, medmindre andet er anført.

 

Seniorjob

Lovhenvisning Sats

Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling

§ 15, stk. 1

136.410 kr. pr. år