Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom.

Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 833 af 27. juni 2014)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2015, medmindre andet er anført.

 

Sygedagpenge Lovhenvisning Sats
Højeste sygedagpengebeløb1 § 50, stk. 1 4.135 kr. pr. uge
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 111,76 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, mand2 § 47, stk. 2 192,14 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, kvinde2 § 47, stk. 2 173,52 kr. pr. time

 

Sygedagpengeforsikring, selvstændige erhvervsdrivende Lovhenvisning Sats
Minimumsydelse § 45, stk. 2 2.757 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag3 § 45, stk. 4 1.578 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag3 § 45, stk. 4 2.367 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag3 § 45, stk. 4 2.438 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag3 § 45, stk. 4 3.657 kr. pr. uge

 

Sygedagpengeforsikring, private arbejdsgivere Lovhenvisning Sats
Lønsum, optagelse § 55, stk. 4 7.236.250 kr. pr. år
Lønsum, udelukkelse § 55, stk. 4 8.931.600 kr. pr. år
Præmiesats § 55, stk. 4 0,74 pct. pr. år

 

1 Træder i kraft mandag den 5. januar 2015.
2 Jf. § 8 i BEK nr. 665 af 20. juni 2006 om sygedagpenge.
3 Satsen anvendes indtil den 1. april 2015. Satsen for perioden fra den 1. april 2015 til udgangen af marts 2016 er offentliggjort på www.star.dk ved årsskiftet 2014/2015.