Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Som arbejdsløs har man ret og pligt til at deltage i aktivering. Formålet med aktivering er at forbedre mulighederne for at komme i arbejde. Ledige mellem 30 og 49 år har ret og pligt til aktivering senest efter seks måneders ledighed, mens øvrige ledige skal have tilbuddet senest efter tre måneder.

Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv., jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 832 af 7. juli 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

 

Over 25 år Lovhenvisning Sats
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 48, jf. §§ 47 og 70

18.633 kr. pr. mnd.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 70 12.422 kr. pr. mnd.

 

Under 25 år, ingen uddannelse Lovhenvisning Sats

Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:

Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1

18.633 kr. pr. mnd.

Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1

12.422 kr. pr. mnd.

Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der ikke har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år:

   

Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 2

9.317 kr. pr. mnd.

Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 2

6.211 kr. pr. mnd.

Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

   

Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5

18.633 kr. pr. mnd.

Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5

12.422 kr. pr. mnd.

Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

   

Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 2 og 3

9.317 kr. pr. mnd.

Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 2 og 3

6.211 kr. pr. mnd.

Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

   

Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 3 og 5 

18.633 kr. pr. mnd.

Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 3 og 5

12.422 kr. pr. mnd.

Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

   

Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 3

9.317 kr. pr. mnd.

Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 3

6.211 kr. pr. mnd.

 

Under 25 år, gennemført uddannelse Lovhenvisning Sats

Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:

Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1

18.633 kr. pr. mnd.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1

12.422 kr. pr. mnd.

Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

   

Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 4 og 5

18.633 kr. pr. mnd.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 4 og 5

12.422 kr. pr. mnd.

Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer med forsørgelsespligt over for børn:

   

Dagpenge (82 pct. sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 4

15.279 kr. pr. mnd.

Dagpenge (82 pct. sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 4

10.186 kr. pr. mnd.

Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer uden forsørgelsespligt over for børn:

Dagpenge (71,5 pct. sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 4

13.323 kr. pr. mnd.
Dagpenge (71,5 pct. sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 4

8.882 kr. pr. mnd.