Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Barseldagpenge sikrer økonomisk kompensation for det bortfald af indtægt, der opstår, når man udnytter retten til fravær i forbindelse barsel. Ret til barseldagpenge baserer sig på tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Barseldagpenge, jf. lov om orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 827 af 23. juni 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

 

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats

Dagpenge ved barsel og pasning af syge børn:

 

Dagpenge efter barselloven

§ 35

4.300 kr. pr. uge