Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Når den daglige transport mellem ens bopæl og aktiveringstilbud eller uddannelse ligger ud over 24 km, kan man søge om befordringsgodgørelse.

Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelses­indsats (LBK nr. 1342 af 21. november 2016)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

 

Befordringsgodtgørelse mv.

Lovhenvisning Sats

Befordringsgodtgørelse, kilometersats1

§ 82, stk. 1, og stk. 2

0,97 kr. pr. km.

Udgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 2, nr. 2, 3 og 11-14)

§ 83, stk. 1

1.000 kr. pr. måned

 

1 Opdatering af satsen offentliggøres på www.skat.dk