Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Efterløn er en tilbagetrækningsydelse for folk, der ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen. Efterløn forudsætter, at man har været medlem af en a-kasse og har betalt efterlønsbidrag.

Efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 832 af 7. juli 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

 

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)

§ 74 l, stk. 3

16.956 kr. pr. mnd.

Deltidsforsikrede (91 pct. sats)

§ 74 l, stk. 3

11.304 kr. pr. mnd.

Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)

§ 74 l, stk. 1 

18.633 kr. pr. mnd.

Deltidsforsikrede (100 pct. sats)

§ 74 l, stk. 2 12.422 kr. pr. mnd.

 

Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden

Lovhenvisning Sats

Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer)

§ 74 g, stk. 1

79.048 kr. pr. år

Nedre grænse (962 timer)

§ 74 f, stk. 1

103.170 kr. pr. år

Øvre grænse (962 timer)

§ 74 f, stk. 1

206.344 kr. pr. år

Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn

§ 3, stk. 4 i bek. nr. 403 af 26. april 2017

50.400 kr. pr. år

 

Bundfradrag for 2018 ved beregning af fradrag i efterløn for pension

Lovhenvisning Sats

Bundfradrag

§ 74 j, stk. 10

15.700 kr. pr. år

 

Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2018

Lovhenvisning Sats

Grænse for arbejdsindtægt

§ 74 e, stk. 3

38.329 kr. pr. år

 

Beløb for den skattefrie præmie for 2018

Lovhenvisning 1. præmieportion

Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede

§ 74 m, stk. 1, 3 og 11

13.416 kr.

For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede

§ 74 m, stk. 1, 3 og 11

8.944 kr.

 

Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2018 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse

Lovhenvisning Sats
Efterløn (Fuldtidsforsikret)

§ 74 o, stk. 3

452 kr. pr. dag
Efterløn (Deltidsforsikret)

§ 74 o, stk. 3

337 kr. pr. dag

 

Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2018 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse

Lovhenvisning Sats
Efterløn (Fuldtidsforsikret)

§ 74 m, stk. 16

452 kr. pr. dag
Efterløn (Deltidsforsikret)

§ 74 m, stk. 16

337 kr. pr. dag

Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Fuldtidsforsikret)

§ 74 m, stk. 16

452 kr. pr. dag

Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Deltidsforsikret)

§ 74 m, stk. 16

337 kr. pr. dag