Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtesfælles indtægter og formue. Unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet uddannelseshjælp.

Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

 

Kontanthjælp

Lovhenvisning Sats

Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 25, stk. 2, nr. 1

14.993 kr. pr. måned

Fyldt 30 år, andre

§ 25, stk. 2, nr. 2

11.282 kr. pr. måned

Enlige forsørgere under 30 år

§ 25, stk. 3, nr. 1

14.331 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 25, stk. 3, nr. 2

10.026 kr. pr. måned

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 25, stk. 3, nr. 3

11.282 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 25, stk. 3, nr. 4

14.993 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 25, stk. 3, nr. 5

11.282 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 25, stk. 3, nr. 6

7.272 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 25, stk. 3, nr. 7

3.509 kr. pr. måned

Under 25 år, udeboende

§ 25, stk. 3, nr. 8

7.272 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende

§ 25, stk. 3, nr. 9

3.509 kr. pr. måned

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 25, stk. 4

14.993 kr. pr. måned

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp

Lovhenvisning Sats

Enlig forsørgere under 30 år

§ 25, stk. 9, nr. 1

662 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 25, stk. 9, nr. 2

4.967 kr. pr. måned

25-29 år og udeboende

§ 25, stk. 9, nr. 3

4.011 kr. pr. måned

25-29 år og hjemmeboende

§ 25, stk. 9, nr. 4

7.774 kr. pr. måned

 

Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp1

Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 35, stk. 3

692 kr. pr. dag

Fyldt 30 år, andre

§ 35, stk. 3

521 kr. pr. dag

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 35, stk. 3

661 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 35, stk. 3

463 kr. pr. dag

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 35, stk. 3

521 kr. pr. dag

25-29 år, udeboende

§ 35, stk. 3

336 kr. pr. dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

162 kr. pr. dag

Under 25 år, udeboende

§ 35, stk. 3

336 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

162 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 35, stk. 3

692 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 35, stk. 3

521 kr. pr. dag

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 35, stk. 3

692 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp1

Lovhenvisning Sats

Enlige forsørgere under 30 år

§ 35, stk. 3

31 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 35, stk. 3

229 kr. pr. dag

Fyldt 25 år og udeboende

§ 35, stk. 3

185 kr. pr. dag

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 35, stk. 3

359 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner – nedsættelse af kontanthjælp1

Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 40, stk. 1

2.076 kr. pr. hændelse

Fyldt 30 år, andre

§ 40, stk. 1

1.563 kr. pr. hændelse

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 40, stk. 1

1.983 kr. pr. hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

1.389 kr. pr. hændelse

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 40, stk. 1

1.563 kr. pr. hændelse

25-29 år, udeboende

§ 40, stk. 1

1.008 kr. pr. hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

486 kr. pr. hændelse

Under 25 år, udeboende

§ 40, stk. 1

1.008 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

486 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 40, stk. 1

2.076 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 40, stk. 1

1.563 kr. pr. hændelse

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 40, stk. 1

2.076 kr. pr. hændelse

 

Periodesanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp1

Lovhenvisning Sats

Enlig forsørger under 30 år

§ 40, stk. 1

93 kr. pr. hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

687 kr. pr. hændelse

Fyldt 25 år og udeboende

§ 40, stk. 1

555 kr. pr. hændelse

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 40, stk. 1

1.077 kr. pr. hændelse

 

Engangshjælp

Lovhenvisning Sats

Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)

§ 25 a, stk. 2

6.030 kr. pr. måned

Hjemmeboende under 25 år (maksimum)

§ 25 a, stk. 3

2.998 kr. pr. måned

 

Hjælp til visse persongrupper

Lovhenvisning Sats

Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret

§ 27, stk. 1

9.570 kr. pr. måned

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

§ 27, stk. 2

3.032 kr. pr. måned

Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)

§ 12, stk. 3

12.364 kr. pr. måned

 

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra

Lovhenvisning Sats

Formue, enlige

§ 14, stk. 1

10.000 kr. pr. år

Formue, ægtefæller

§ 14, stk. 1

20.000 kr. pr. år

Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom

§ 14, stk. 8

150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed

Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgerpligt

§ 30, stk. 2

14.993 kr. pr. måned

Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre

§ 30, stk. 2

11.282 kr. pr. måned

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

§ 31, stk. 1

26,78 kr. pr. time
Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb) § 31, stk. 2 25.319 kr. pr. år

Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats

§ 31, stk. 3

235,60 kr. pr. time

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift2

Lovhenvisning Sats

Ikke-forsørgere

§ 34, stk. 8

3.000 kr. pr. måned

Forsørgere med et hjemmeboende barn

§ 34, stk. 8

4.300 kr. pr. måned

Forsørgere med et udeboende barn

§ 34, stk. 8

4.400 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1

§ 34, stk. 8

800 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1

§ 34, stk. 8

650 kr. pr. måned

Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum

§ 34, stk. 8

18.633 kr. pr. måned

Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse § 34, stk. 8 13.233 kr. pr. måned

 

Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag Lovhenvisning Sats

Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb)

§ 96 a, stk. 1

14.993 kr. pr. måned

 

1 Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 269 af 21. marts 2017 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

2 Jf. BEK nr. 894 af 29. juni 2017 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.