Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Kontanthjælpsloft, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2

Lovhenvisning Sats

Gifte/samlevende, forsørgere

§ 25 b, stk. 1, nr. 1

14.993 kr. pr. måned

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

§ 25 b, stk. 1, nr. 2

11.282 kr. pr. måned

Enlige, forsørger, 1 barn

§ 25 b, stk. 1, nr. 3

15.632 kr. pr. måned

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

§ 25 b, stk. 1, nr. 4

16.001 kr. pr. måned

Enlige, ikke forsørger

§ 25 b, stk. 1, nr. 5

13.645 kr. pr. måned

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1

Lovhenvisning Sats

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn

§ 25 b, stk. 2, nr. 1

12.801 kr. pr. måned

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn

§ 25 b, stk. 2, nr. 2

12.674 kr. pr. måned

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

§ 25 b, stk. 2, nr. 3

9.723 kr. pr. måned

Enlige, forsørger, 1 barn

§ 25 b, stk. 2, nr. 4

15.323 kr. pr. måned

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

§ 25 b, stk. 2, nr. 5

15.692 kr. pr. måned

Enlige, ikke forsørger

§ 25 b, stk. 2, nr. 6

10.445 kr. pr. måned

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 22-24, eller som får beregnet hjælp efter § 26, stk. 2, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1

Lovhenvisning Sats

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn

§ 25 b, stk. 3, nr. 1

12.208 kr. pr. måned

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn

§ 25 b, stk. 3, nr. 2

12.043 kr. pr. måned

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

§ 25 b, stk. 3, nr. 3

9.317 kr. pr. måned

Enlige, forsørger, 1 barn

§ 25 b, stk. 3, nr. 4

14.579 kr. pr. måned

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

§ 25 b, stk. 3, nr. 5

14.947 kr. pr. måned

Enlige, ikke forsørger

§ 25 b, stk. 3, nr. 6

10.034 kr. pr. måned

 

Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)

Lovhenvisning Sats

Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn

§ 25 b, stk. 4, nr. 1

9.347 kr. pr. måned

Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn

§ 25 b, stk. 4, nr. 2

9.416 kr. pr. måned

Ej nedsat hjælp, ikke forsørger

§ 25 b, stk. 4, nr. 3

6.294 kr. pr. måned

Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn

§ 25 b, stk. 4, nr. 4

7.062 kr. pr. måned

Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn

§ 25 b, stk. 4, nr. 5

7.131 kr. pr. måned

Nedsat hjælp, ikke forsørger

§ 25 b, stk. 4, nr. 6

5.222 kr. pr. måned