Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Kontantydelse sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, forsørgelse i sammenlagt op til tre år

Kontantydelse, jf. lov om kontantydelse (Lov nr. 174 af 24. februar 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

 

Kontantydelse

Lovhenvisning Sats

Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 4, stk. 1, nr. 1

14.993 kr. pr. måned

Fyldt 30 år, andre

§ 4, stk. 1, nr. 2

11.282 kr. pr. måned

 

Kontantydelse for personer med erhvervskompetencegivende uddannelse

Lovhenvisning Sats

Enlige forsørgere under 30 år

§ 5, stk. 1, nr. 1

14.331 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år

§ 5, stk. 1, nr. 2

10.026 kr. pr. måned

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 5, stk. 1, nr. 3

11.282 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 5, stk. 1, nr. 4

14.993 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 5, stk. 1, nr. 5

11.282 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 5, stk. 1, nr. 6

7.272 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 5, stk. 1, nr. 7

3.509 kr. pr. måned

Under 25 år, udeboende

§ 5, stk. 1, nr. 8

7.272 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende

§ 5, stk. 1, nr. 9

3.509 kr. pr. måned

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 5, stk. 2

14.993 kr. pr. måned

 

Barselstillæg til kontantydelse

Lovhenvisning Sats
Forsørger enlig - under 30 år

§ 5, stk. 6, nr. 1

662 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år

§ 5, stk. 6, nr. 2

4.967 kr. pr. måned

Fyldt 25 år, udeboende

§ 5, stk. 6, nr. 3

4.011 kr. pr. måned

Fyldt 25 år, hjemmeboende

§ 5, stk. 6, nr. 4

7.774 kr. pr. måned

 

Kontantydelse for personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig under 30 år

§ 6, stk. 1, nr. 1

12.364 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år

§ 6, stk. 1, nr. 2

8.653 kr. pr. måned

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 6, stk. 1, nr. 3

11.282 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

§ 6, stk. 1, nr. 4

14.993 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 6, stk. 1, nr. 5

11.282 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 6, stk. 1, nr. 6

6.182 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 6, stk. 1, nr. 7

2.664 kr. pr. måned

Under 25 år, udeboende

§ 6, stk. 1, nr. 8

6.182 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende

§ 6, stk. 1, nr. 9

2.664 kr. pr. måned

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 6, stk. 2

14.993 kr. pr. måned

 

Barselstillæg til kontantydelse

Lovhenvisning Sats
Forsørger enlig under 30 år

§ 6, stk. 6, nr. 1

2.629 kr. pr. måned

Forsørger under 30 år

§ 6, stk. 6, nr. 2

6.341 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 6, stk. 6, nr. 3

5.100 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 6, stk. 6, nr. 4

8.618 kr. pr. måned

Under 25 år, udeboende

§ 6, stk. 6, nr. 5

1.089 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende

§ 6, stk. 6, nr. 6

844 kr. pr. måned

 

Periodesanktioner – fradrag i kontantydelsen

Lovhenvisning Sats

Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 17, stk. 3

692 kr. pr. dag

Fyldt 30 år, andre

§ 17, stk. 3

521 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner for personer med kompetencegivende erhvervsuddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig under 30 år

§ 17, stk. 3

661 kr. pr. dag

Forsørger under 30 år

§ 17, stk. 3

463 kr. pr. dag

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 17, stk. 3

521 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

§ 17, stk. 3

692 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 17, stk. 3

521 kr. pr. dag

25-20 år, udeboende

§ 17, stk. 3

336 kr. pr. dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

162 kr. pr. dag

Under 25 år, udeboende

§ 17, stk. 3

336 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

162 kr. pr. dag

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 17, stk. 3

692 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner for personer uden kompetencegivende erhvervsuddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig under 30 år

§ 17, stk. 3

571 kr. pr. dag

Forsørger under 30 år

§ 17, stk. 3

399 kr. pr. dag

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 17, stk. 3

521 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

§ 17, stk. 3

692 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 17, stk. 3

521 kr. pr. dag

25-20 år, udeboende

§ 17, stk. 3

285 kr. pr. dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

123 kr. pr. dag

Under 25 år, udeboende

§ 17, stk. 3

285 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

123 kr. pr. dag

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 17, stk. 3

692 kr. pr. dag

 

Punktsanktioner - fradrag i kontantydelsen

Lovhenvisning Sats

Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 15, stk. 2

2.076 kr. pr. hændelse

Forsørger 30 år, andre

§ 15, stk. 2

1.563 kr. pr. hændelse

 

Punktsanktioner for personer med kompetencegivende erhvervsuddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig under 30 år

§ 15, stk. 2

1.983 kr. pr. hændelse

Forsørger under 30 år

§ 15, stk. 2

1.389 kr. pr. hændelse

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 15, stk. 2

1.563 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

§ 15, stk. 2

2.076 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 15, stk. 2

1.563 kr. pr. hændelse

25-20 år, udeboende

§ 15, stk. 2

1.008 kr. pr. hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 15, stk. 2

486 kr. pr. hændelse

Under 25 år, udeboende

§ 15, stk. 2

1.008 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende

§ 15, stk. 2

486 kr. pr. hændelse

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 15, stk. 2

2.076 kr. pr. hændelse

 

Punktsanktioner for personer uden kompetencegivende erhvervsuddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig under 30 år

§ 15, stk. 2

1.713 kr. pr. hændelse

Forsørger under 30 år

§ 15, stk. 2

1.197 kr. pr. hændelse

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 15, stk. 2

1.563 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

§ 15, stk. 2

2.076 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 15, stk. 2

1.563 kr. pr. hændelse

25-20 år, udeboende

§ 15, stk. 2

855 kr. pr. hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 15, stk. 2

369 kr. pr. hændelse

Under 25 år, udeboende

§ 15, stk. 2

855 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende

§ 15, stk. 2

369 kr. pr. hændelse

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 15, stk. 2

2.076 kr. pr. hændelse