Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Alle, der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, modtager ressourceforløbsydelse. Ydelsen er ikke afhængig af hverken formue eller ægtefællens indkomst.

Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

 

Ressourceforløbsydelse

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§§ 68, stk. 2, nr. 1 og 69 j, stk. 2, nr. 1

14.993 kr. pr. måned

Ikke-forsørgere

§§ 68, stk. 2, nr. 2 og 69 j, stk. 2, nr. 2

11.282 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§§ 68, stk. 2, nr. 3 og 69 j, stk. 2, nr. 3

3.509 kr. pr. måned

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§§ 68, stk. 2, nr. 4 og 69 j, stk. 2, nr. 4

14.993 kr. pr. måned

Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)

§ 68, stk. 4

4.300 kr. pr. uge

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)

§ 68, stk. 5

3.827 kr. pr. uge

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)

§ 68, stk. 5

14.993 kr. pr. måned

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke-forsørger)

§ 68, stk. 5

11.282 kr. pr. måned

 

Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra

Lovhenvisning Sats

Lønindtægtsgrænse

§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9

14.398 kr. pr. måned

Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud

§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10

16,35 kr. pr. time

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift

Lovhenvisning Sats

Ikke-forsørgere

§ 34, stk. 6

3.000 kr. pr. måned

Forsørgere med et hjemmeboende barn

§ 34, stk. 6

4.300 kr. pr. måned

Forsørgere med et udeboende barn

§ 34, stk. 6

4.400 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1

§ 34, stk. 6

800 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1

§ 34, stk. 6

650 kr. pr. måned

Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum

§ 34, stk. 6

18.633 kr. pr. måned

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 3

692 kr. pr. dag

Ikke-forsørgere

§ 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 3

521 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 3

162 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 3

692 kr. pr. dag

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

1.735 kr. pr. hændelse

Ikke-forsørgere

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

1.735 kr. pr. hændelse

Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)

§ 69 d, stk. 2, nr. 1

1.735 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt

§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk 2, nr. 2

269 kr. pr. hændelse

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

11.245 kr. pr. måned

Ikke-forsørgere

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

8.462 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

2.632 kr. pr. måned

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

14.116 kr. pr. måned

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

7.497 kr. pr. måned

Ikke-forsørgere

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

5.641 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

1.755 kr. pr. måned

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

13.239 kr. pr. måned

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 l, stk. 3

519 kr. pr. dag

Ikke-forsørgere

§ 69 l, stk. 3

391 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 l, stk. 3

122 kr. pr. dag

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 l, stk. 3

519 kr. pr. dag

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

1.301 kr. pr. hændelse

Ikke-forsørgere

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

1.301 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

202 kr. pr. hændelse

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

202 kr. pr. hændelse

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 l, stk. 3

346 kr. pr. dag

Ikke-forsørgere

§ 69 l, stk. 3

261 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 l, stk. 3

81 kr. pr. dag

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 l, stk. 3

346 kr. pr. dag

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

868 kr. pr. hændelse

Ikke-forsørgere

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

868 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

135 kr. pr. hændelse

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

135 kr. pr. hændelse