Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du finde 2016-satserne for offentlige ydelser på beskæftigelsesområdet.

Udvalgte satser på arbejdsløshedsforsikringens område:

Dagpenge, lønmodtagere Sats
Fuldtidsforsikrede 836 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede 557 kr. pr. dag
Mindstesats 686 kr. pr. dag
Dimittend (fuldtidsforsikrede) 686 kr. pr. dag
Dimittend (deltidsforsikrede) 457 kr. pr. dag
Ungesats (fuldtidsforsikrede) 418 kr. pr. dag
Ungesats (deltidsforsikrede) 279 kr. pr. dag

 

Dagpenge, selvstændige Sats
Maksimal sats 836 kr. pr. dag
Mindstesats 686 kr. pr. dag
Midlertidigt ophør (82 pct. sats) 686 kr. pr. dag

 

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Sats
hel dagpengegodtgørelse 836 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse 418 kr. pr. dag

 

Efterløn Sats
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) 761 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (91 pct. sats) 507 kr. pr. dag
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) 836 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) 557 kr. pr. dag

 

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Sats
Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct. sats) 669 kr. pr. dag
Andre personer (60 pct. sats) 502 kr. pr. dag

 

Udvalgte satser på det kommunale område:

Sygedagpenge Sats
Højeste sygedagpengebeløb 4.180 kr. pr. uge
Ved barsel og pasning af syge børn 4.180 kr. pr. uge

 

Revalideringsydelse Sats
Fyldt 30 år 18.125 kr. pr. mnd.
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet 18.125 kr. pr. mnd.
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn 14.575 kr. pr. mnd.
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt 10.968 kr. pr. mnd.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre 7.069 kr. pr. mnd.
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre 3.411 kr. pr. mnd.
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge 10.968 kr. pr. mnd.
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg 14.575 kr. pr. mnd.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg 10.968 kr. pr. mnd.
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering 18.125 kr. pr. mnd.

 

Ledighedsydelse Sats
Ledighedsydelse (89 pct.) 3.720 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) 3.363 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) 2.531 kr. pr. uge 

 

Fleksydelse Sats
Fleksydelse 197.796 kr. pr. år

 

Engangshjælp Sats
Over 25 år eller udeboende under 25 år (maksimum) 5.862 kr. pr. mnd.
Under 25 år, hjemmeboende 2.914 kr. pr. mnd.

 

Der tages forbehold for tastefejl mv.