Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Fra 1. januar 2015 er kravet om gentagen aktivering afskaffet. Udgangspunktet er nu, at alle dagpenge­modtagere skal have et effektivt tilbud – helst et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller løntilskud. Ledige mellem 30 og 49 år har ret og pligt til aktivering senest efter seks måneders ledighed, mens øvrige ledige skal have tilbuddet senest efter tre måneder.

Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv., jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 832 af 7. juli 2015)

Satserne er gældende fra den 4. januar 2016, medmindre andet er anført.

 

Over 25 år Lovhenvisning Sats
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 48, jf. §§ 47 og 70

836 kr. pr. dag
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 70 557 kr. pr. dag

 

Under 25 år, ingen uddannelse Lovhenvisning Sats

Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:

Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1

836 kr. pr. dag

Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1

557 kr. pr. dag

Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der ikke har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år:

   

Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 2

418 kr. pr. dag

Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 2

279 kr. pr. dag

Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

   

Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5

836 kr. pr. dag 

Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5

557 kr. pr. dag

Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

   

Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 2 og 3

418 kr. pr. dag

Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 2 og 3

279 kr. pr. dag

Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

   

Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 3 og 5 

836 kr. pr. dag

Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 3 og 5

557 kr. pr. dag

Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

   

Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 3

418 kr. pr. dag

Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 3

279 kr. pr. dag

 

Under 25 år, gennemført uddannelse Lovhenvisning Sats

Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:

Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1

836 kr. pr. dag
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1

557 kr. pr. dag

Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

   

Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 4 og 5

836 kr. pr. dag
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 4 og 5

557 kr. pr. dag

Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

   

Dagpenge (82 pct. sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 4

686 kr. pr. dag

Dagpenge (82 pct. sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 4

457 kr. pr. dag