Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

En arbejdsskade er en personskade, som opstår på grund af en pludselig hændelse eller en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Ifølge arbejdsskadesikringsloven har en arbejdsgiver pligt til at forsikre sine ansatte mod arbejdsskader og anmelde en arbejdsskade.

Satser for arbejdsskader, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013

Satserne er gældende fra den 1. januar 2016, medmindre andet er anført.

 

Ydelser Lovhenvisning Sats
Lægebehandling, kørsel i egen bil

§ 38, stk. 2

1,99 kr. pr. km.
Lægebehandling, timepenge

§ 38, stk. 2

17,04 kr. pr. time
Lægebehandling, dagpenge

§ 38, stk. 2

409 kr. pr. dag
Lægebehandling, overnatning, hele landet

§ 38, stk. 2

1.008 kr. pr. døgn
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, maksimum

§ 38, stk. 2

267,62 kr. pr. time
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, frivilligt sikrede, minimum

§ 38, stk. 2

191,31 kr. pr. time
Brillestel, maksimum (inkl. moms) § 15, stk. 5 1.110 kr.
Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., maksimum § 17, stk. 6 385.618 kr. pr. år
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct. § 18, stk. 3 841.500 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct. § 18, stk. 4 1.009.800 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct., skader før 1. juli 20021 § 33, stk. 3 612.000 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct., skader før 1. juli 20021 § 33, stk. 4 734.400 kr.
Erstatning for varigt mén, 100 pct., skader før 1. januar 19932 § 71, stk. 4 61.000 kr. pr. år
Overgangsbeløb ved dødsfald § 19, stk. 1 158.500 kr.
Erstatning for tab af forsørger, ægtefælle/samlever, maksimum § 20, stk. 2 139.380 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, maksimum3 § 21, stk. 1 46.460 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, dobbelt, maksimum3 § 21, stk. 2 92.920 kr. pr. år

 

Beregningsgrundlag Lovhenvisning Sats
Årsløn, maksimum § 24, stk. 5 505.000 kr. pr. år
Årsløn, personer udenfor erhverv § 24, stk. 2 39.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år/uddannelse, minimum § 24, stk. 6 189.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år/uddannelse, normal § 24, stk. 2 361.000 kr. pr. år
Tillæg til indtægt, fri kost og logi § 24, stk. 4 38.800 kr. pr. år
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag § 24, stk. 4 87 kr. pr. dag
Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent) § 25, stk. 2 37,6 pct.

 

Honorarer for læge- og tandlægeerklæringer4 Lovhenvisning Sats
Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse5 § 35, stk. 3 207 kr.
Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader5 § 35, stk. 3 544 kr.
Indledende attest ASK 010 Lægeerklæring I5 § 35, stk. 3 572 kr.
Funktionsattest ASK 020 Generel funktionsattest5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 220 Øje5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 230 Nakke-hals5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 280 Brok5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 290 Hørelse5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Tillæg til ASK 290 for nyoptaget toneaudiometri5 § 35, stk. 3 286 kr.
Tillæg til ASK 290 for nyoptaget taleaudiometri5 § 35, stk. 3 286 kr.
Tillæg til ASK 290 for nyoptaget stapediusrefleksmåling5 § 35, stk. 3 143 kr.
Funktionsattest ASK 310 Skulderled/overarm5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 320 Albueled5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 330 Underarm5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 340 Håndled5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 350 Fingre5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 410 Hofte/lårben5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 420 Knæled5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 430 Underben5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 440 Fodled5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Tandlægeerklæring med behandlingsforslag6 § 35, stk. 3 495 kr.

 

Sagspriser Lovhenvisning Sats
Nyanmeldt skade på briller, hjælpemidler mv.

§ 59, stk. 1

2.355 kr.
Nyanmeldt ulykkestilfælde og skadelig påvirkning

§ 59, stk. 1

4.369 kr.
Nyanmeldt pludselig løfteskade

§ 59, stk. 1

3.723 kr.
Nyanmeldt erhvervssygdom

§ 59, stk. 1

5.133 kr.
Revision/genoptagelse af skade på briller, hjælpemidler

§ 59, stk. 1

1.468 kr.
Revision/genoptagelse af ulykkestilfælde og skadelig påvirkning

§ 59, stk. 1

2.620 kr.
Revision/genoptagelse af pludselig løfteskade

§ 59, stk. 1

2.743 kr.
Revision/genoptagelse af erhvervssygdom

§ 59, stk. 1

2.969 kr.
Sag i erhvervssygdomsudvalget, tillæg

§ 59, stk. 1

2.564 kr.
Nyanmeldt sag samt revision/genoptagelse af sag efter veteranloven7 § 6 2.969 kr.
Ekspeditionssag

§ 59, stk. 1

94 kr.
Sag oprettet i Ankestyrelsen

§ 59, stk. 1

9.181 kr.

 

1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000.
2 Jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987.
3 Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle/samlever).
4 Eksklusive moms.
5 Gælder for perioden 1. april 2016 - 31. marts 2017.
6 Gælder for perioden 1. oktober 2015 - 31. marts 2016.
7 Jf. lov nr. 336 af 2. april 2014.