Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Når den daglige transport mellem din bopæl og aktiveringstilbud eller uddannelse ligger ud over 24 km, kan du søge om befordringsgodgørelse.

Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelses­indsats (LBK nr. 807 af 1. juli 2015 med senere ændringer)

Satserne er gældende fra den 4. januar 2016, medmindre andet er anført.

 

Befordringsgodtgørelse mv.

Lovhenvisning Sats

Befordringsgodtgørelse, kilometersats1

§ 82, stk. 1, og stk. 2

1,00 kr. pr. km.

Udgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 2, nr. 2, 3 og 11-14)

§ 83, stk. 1

1.000 kr. pr. måned

 

1 Opdatering af satsen offentliggøres på www.skat.dk