Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er et supplement til folkepensionen. Den ansatte betaler selv en tredjedel af bidraget til pensionsordningen, mens arbejdsgiveren betaler resten.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1193 af 13. november 2014)

Satserne er gældende fra den 4. januar 2016, medmindre andet er anført.

 

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lovhenvisning Sats

Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik:

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn

§ 79, stk. 3

14.575 kr. pr. måned

Ydelsens mindstestørrelse, andre

§ 79, stk. 3

10.968 kr. pr. måned

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag1

§ 80

95 kr. pr. måned

Kommunens 2/3 bidrag

§ 80

189 kr. pr. måned

 

1 Jf. BEK nr. 805 af 27. juni 2014 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.