Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Børnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse og kan blandt andet gives til børn af enlige forældre og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre.

Børnetilskud, jf. lov om børnetilskud (LBK nr. 999 af 30. august 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2016, medmindre andet er anført.

Børnetilskud Lovhenvisning Sats
Ordinært børnetilskud  § 2 5.432 kr. pr. år
Ekstra børnetilskud § 3 5.536 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, grundbeløb § 4, stk. 3 13.884 kr. pr. år

Særligt børnetilskud, tillæg

§ 4, stk. 5 1.800 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb § 4, stk. 2 27.768 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg § 4, stk. 4  3.600 kr. pr. år
Flerbørnstilskud § 10a 8.956 kr. pr. år
Adoptionstilskud § 10b  51.583 kr. (engangsbeløb) 
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre § 10c, stk. 1 7.132 kr. pr. år
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger § 10c, stk. 5 142.800 kr. pr. år 
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger § 10c, stk. 6  214.100 kr. pr. år 
Børnebidrag Lovhenvisning Sats
Normalbidrag til børn, grundbeløb § 14, 3. pkt. 1.157 kr. pr. måned
Normalbidrag til børn, tillæg § 14, 4. pkt. 150 kr. pr. måned
Normalbidrag ved fødsel § 15 795 kr. (engangsbeløb)
Normalbidrag omkring fødsel § 15 1.385 kr. pr. måned