Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Boligstøtte er en ydelse, der fungerer som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift.

Boligstøtte, jf. lov om individuel boligstøtte (LBK nr. 1000 af 30. august 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2016, medmindre andet er anført.

Individuel boligstøtte - boligydelse Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløbet i et barns indkomst § 8, stk. 4 21.600 kr. pr. år

Formuegrænserne for formuetillæg:

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8a, stk. 1

 

808.800 kr. pr. år

1.617.000 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varme

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

82,50 kr. pr. år

26,25 kr. pr. år

62,25 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

13,75 kr. pr. år

20,00 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 

62,25 kr. pr. år

31,00 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 31,75 kr. pr. år
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 86.200 kr. pr. år
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4 12.400 kr. pr. år 
Tillægget til boligudgiften § 21, stk. 1, 1. pkt. 6.500 kr. pr. år
Indkomstgrænse § 21, stk. 1, 1. pkt. 153.000 kr. pr. år
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn § 21, stk. 1, 2. pkt.  40.500 kr. pr. år
Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 21, stk. 2 16.200 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse § 23, stk. 1

45.480 kr. pr. år 

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber § 24d, stk. 2  28.600 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber § 24e, stk. 3 15.168 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån §§ 33 og 34 3.336 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte - boligsikring Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløbet i et barns indkomst § 8, stk. 4 20.000 kr. pr. år

Formuegrænserne for formuetillæg

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8a, stk. 1

 

750.100 kr. pr. år

1.500.300 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varne

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

76,50 kr. pr. år

24,25 kr. pr. år

57,75 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

12,75 kr. pr. år

18,50 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligelholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 

57,75 kr. pr. år

28,75 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 29,25 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 79.900 kr. pr. år 
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4  11.500 kr. pr. år 
Indkomstgrænse § 22, stk. 1, 1. pkt.  142.500 kr. pr. år 
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn  § 22, stk. 1, 2. pkt.  37.500 kr. pr. år 
Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 22, stk. 2 24.000 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring  § 23, stk. 1  42.180 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber  § 24d, stk. 2  26.600 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber  § 24e, stk. 3  14.064 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån  §§ 33 og 34  3.096 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte - diverse satser Lovhenvisning Sats

Grænsebeløb for beboerindskudslån

- lejligheder

- enkeltværelser

- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn

§ 56

 

231.815 kr. pr. år

157.021 kr. pr. år

40.500 kr. pr. år

Kompensationsordning1 177.900 kr. pr. år
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 19932 237.200 kr. pr. år
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3 13.300 kr. pr. år

Opregulering af personlig indkomst

- Førtidspension (alle ordninger)

- Folkepension

- Andre 

§ 8, stk. 2

 

1,1 pct.

1,4 pct. 

2,0 pct.

 

1 Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2 Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3 Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.