Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til arbejds­løse, som er medlem af en a-kasse. Det er a-kasserne, der udbetaler dagpenge, og det er også a-kasserne, der vurderer, om ledige står til rådighed for arbejds­markedet.

Dagpenge, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 832 af 8. juli 2015)

Satserne er gældende fra den 4. januar 2016, medmindre andet er anført.

 

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats
Fuldtidsforsikrede § 47 836 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede § 70 557 kr. pr. dag
Mindstesats § 50, stk. 1  686 kr. pr. dag
Dimittend, fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5  686 kr. pr. dag

Dimittend, deltidsforsikrede

§ 49, stk. 5  457 kr. pr. dag

Ungesats, fuldtidsforsikrede (50 pct. sats)

§ 52 a, stk. 2 418 kr. pr. dag

Ungesats, deltidsforsikrede (50 pct. sats)

§ 52 a, stk. 2  279 kr. pr. dag

 

Dagpenge, selvstændige Lovhenvisning Sats
Maksimal sats § 47 836 kr. pr. dag
Mindstesats § 50, stk. 1 686 kr. pr. dag

Midlertidigt ophør (82 pct. sats)

§ 16, jf. § 20 i bek. nr. 678 af 22. juni 2011

686 kr. pr. dag

 

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Lovhenvisning Sats
Hel dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 836 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 418 kr. pr. dag