Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når pensionsalderen.

Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 943 af 25. august 2014)

Satserne er gældende fra den 4. januar 2016, medmindre andet er anført.

 

Fleksydelse

Lovhenvisning Sats

Fleksydelse

§ 17, stk. 2 og 3

197.796 kr. pr. år

Mindsteudbetaling af fleksydelse

§ 25, stk. 2

100 kr. pr. måned

Fradrag i pensionsbeløb

§ 18, stk. 13

15.100 kr. pr. år

Lempeligt fradrag

§ 20, stk. 3

36.840 kr. pr. år

Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed1

§ 21

75.978 kr. pr. år

Fleksydelsesbidrag2

§ 8

1.463 kr. pr. kvartal

Frivilligt ATP-bidrag, modtageren3

§ 14

1,78 kr. pr. time

 

1 Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 944 af 10. juli 2013 om fleksydelse.
2 Jf. § 8 i LBK nr. 943 af 25. august 2014 af lov om fleksydelse og § 8, stk. 2, i BEK nr. 944 af 10. juli 2013 om fleksydelse.
3 Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1392 af 11. december 2009 om betaling af indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse