Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Førtidspension, jf. lov om social pension (LBK nr. 1000 af 30. august 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2016, medmindre andet er anført.

Førtidspension Lovhenvisning Sats

Førtidspension, enlige

- heraf udgør førtidspensions pensionstillæg

§ 49, stk. 1, nr. 8

18.122 kr. pr. måned

4.963 kr. pr. måned

Førtidspension, andre

- heraf udgør førtidspensions pensionstillæg

§ 49, stk. 1, nr. 8

15.404 kr. pr. måned

4.265 kr. pr. måned

Førtidspension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats

Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget

- fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist

- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist

- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist

- fradrag, enlige

- fradrag, gifte/samlevende

 

§ 49, stk. 1, nr. 9

§ 49, stk. 1, nr. 11

§ 49, stk. 1, nr. 11

§ 49, stk. 1, nr. 10

§ 49, stk. 1, nr. 10

 

185.388 kr. pr. år

365.100 kr. pr. år

241.400 kr. pr. år

74.300 kr. pr. år

117.700 kr. pr. år

Nedsættelse

- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget

- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension

 

§ 32c, stk. 1

§ 32c, stk. 1

 

30 pct.

15 pct.

Minimumsbeløb

- minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen

- minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen

 

§ 32c, stk. 2

§ 32c, stk. 2

 

5.436 kr. pr. år

4.620 kr. pr. år

Førtidspension, jf. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (LBK nr. 11 af 12. januar 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2015, medmindre andet er anført.

Førtidspension før 1. januar 2003 - pension, invaliditetsydelse, tillæg

Lovhenvisning Sats
Grundbeløb § 48, stk. 1, nr. 1 72.756 kr. pr. år
Pensionstillæg, reelt enlige § 48, stk. 1, nr. 3 75.576 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre § 48, stk. 1, nr. 3 36.516 kr. pr. år
Invaliditetsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 7  35.484 kr. pr. år
Invaliditetsydelse

§ 48, stk. 1, nr. 8

35.712 kr. pr. år 
Erhvervsudygtighedsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 9  48.816 kr. pr. år 
Førtidsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 10  18.564 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension  § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.  16.920 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension § 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt. 35.484 kr. pr. år 
Bistandstillæg § 48, stk. 1, nr. 12 37.080 kr. pr. år 
Plejetillæg § 48, stk. 1, nr. 13  74.004 kr. pr. år 
Reelt enlige, fik inv.ydelse og bistands-/plejetillæg dec. 93  § 61  40.260 kr. pr. år 
Ægteskabstillæg1   9.672 kr. pr. år 
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., enlige § 62  59 kr. pr. år 
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., andre § 62  34 kr. pr. år 
Formuegrænse, helbredstillæg  § 48, stk. 1, nr. 14 82.600 kr. pr. år 

1 Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.