Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Folkepension er en offentlig social pension til alle borgere, der er fyldt 65 år. Folkepensionsalderen hæves gradvist til 67 år fra 2019 og frem til 2022.

Folkepension, jf. lov om social pension (LBK nr. 1000 af 30. august 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2016, medmindre andet er anført.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lovhenvisning Sats

Grundbeløb

§ 49, stk. 1, nr. 1 72.756 kr. pr. år

Pensionstillæg, reelt enlige

§ 49, stk. 1, nr. 3

76.788 kr. pr. år

Pensionstillæg, andre

§ 49, stk. 1, nr. 3

37.632 kr. pr. år

Den supplerende pensionsydelse

§ 72d, stk. 1

16.600 kr. pr. år

Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., enlige

§ 72c

59 kr. pr. år

Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., andre

§ 72c  34 kr. pr. år
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse § 49, stk. 1, nr. 7 og § 72d, stk. 2  82.600 kr. pr. år