Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtesfælles indtægter og formue. Unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet uddannelseshjælp.

Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 468 af 20. maj 2016)

Satserne er gældende fra den 4. januar 2016, medmindre andet er anført.

 

Kontanthjælp

Lovhenvisning Sats

Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 25, stk. 2, nr. 1

14.575 kr. pr. måned

Fyldt 30 år, andre

§ 25, stk. 2, nr. 2

10.968 kr. pr. måned

Enlige forsørgere - under 30 år

§ 25, stk. 3, nr. 1

13.931 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 25, stk. 3, nr. 2

9.746 kr. pr. måned

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 25, stk. 3, nr. 3

10.968 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 25, stk. 3, nr. 4

14.575 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 25, stk. 3, nr. 5

10.968 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 25, stk. 3, nr. 6

7.069 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 25, stk. 3, nr. 7

3.411 kr. pr. måned

Under 25 år, udeboende

§ 25, stk. 3, nr. 8

7.069 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende

§ 25, stk. 3, nr. 9

3.411 kr. pr. måned

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 25, stk. 4

14.575 kr. pr. måned

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig – under 30 år

§ 25, stk. 9, nr. 1

644 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 25, stk. 9, nr. 2

4.829 kr. pr. måned

25-29 år og udeboende

§ 25, stk. 9, nr. 3

3.899 kr. pr. måned

25-29 år og hjemmeboende

§ 25, stk. 9, nr. 4

7.557 kr. pr. måned

 

Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp1

Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 35, stk. 3

673 kr. pr. dag

Fyldt 30 år, andre

§ 35, stk. 3

506 kr. pr. dag

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 35, stk. 3

643 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 35, stk. 3

450 kr. pr. dag

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 35, stk. 3

506 kr. pr. dag

25-29 år, udeboende

§ 35, stk. 3

326 kr. pr. dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

157 kr. pr. dag

Under 25 år, udeboende

§ 35, stk. 3

326 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

157 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 35, stk. 3

673 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 35, stk. 3

506 kr. pr. dag

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 35, stk. 3

673 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp1

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig – under 30 år

§ 35, stk. 3

30 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 35, stk. 3

223 kr. pr. dag

Fyldt 25 år og udeboende

§ 35, stk. 3

180 kr. pr. dag

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 35, stk. 3

349 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner – nedsættelse af kontanthjælp1

Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 40, stk. 1

2.019 kr. pr. hændelse

Fyldt 30 år, andre

§ 40, stk. 1

1.518 kr. pr. hændelse

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 40, stk. 1

1.929 kr. pr. hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

1.350 kr. pr. hændelse

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 40, stk. 1

1.518 kr. pr. hændelse

25-29 år, udeboende

§ 40, stk. 1

978 kr. pr. hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

471 kr. pr. hændelse

Under 25 år, udeboende

§ 40, stk. 1

978 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

471 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 40, stk. 1

2.019 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 40, stk. 1

1.518 kr. pr. hændelse

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 40, stk. 1

2.019 kr. pr. hændelse

 

Periodesanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp1

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig – under 30 år

§ 40, stk. 1

90 kr. pr. hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

669 kr. pr. hændelse

Fyldt 25 år og udeboende

§ 40, stk. 1

540 kr. pr. hændelse

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 40, stk. 1

1.047 kr. pr. hændelse

 

Engangshjælp

Lovhenvisning Sats

Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)

§ 25 a, stk. 2

5.862 kr. pr. måned

Hjemmeboende under 25 år (maksimum)

§ 25 a, stk. 3

2.914 kr. pr. måned

 

Hjælp til visse persongrupper

Lovhenvisning Sats

Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret

§ 27, stk. 1

9.199 kr. pr. måned

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

§ 27, stk. 2

2.948 kr. pr. måned

Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)

§ 12, stk. 3

12.019 kr. pr. måned

 

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra

Lovhenvisning Sats

Formue, enlige

§ 14, stk. 1

10.000 kr. pr. år

Formue, ægtefæller og samlevende

§ 14, stk. 1

20.000 kr. pr. år

Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom

§ 14, stk. 8

150.000 kr.

Forsørgelsesydelse, ægtefæller og samlevende, forsørgerpligt

§ 30, stk. 2

14.575 kr. pr. måned

Forsørgelsesydelse, ægtefæller og samlevende, andre

§ 30, stk. 2

10.968 kr. pr. måned

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

§ 31, stk. 1

25,75 kr. pr. time
Fradrag for indtægter ved arbejde (maksimumbeløb) § 31, stk. 2 24.336 kr. pr. år

Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats

§ 31, stk. 3

225,13 kr. pr. time

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift2

Lovhenvisning Sats

Ikke-forsørgere

§ 34, stk. 6

2.900 kr. pr. måned

Forsørgere med et hjemmeboende barn

§ 34, stk. 6

4.100 kr. pr. måned

Forsørgere med et udeboende barn

§ 34, stk. 6

4.200 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1

§ 34, stk. 6

800 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1

§ 34, stk. 6

600 kr. pr. måned

Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum

§ 34, stk. 6

18.113 kr. pr. måned

Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse § 34, stk. 6 12.719 kr. pr. måned

 

Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag Lovhenvisning Sats

Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb)

§ 96 a, stk. 1

14.575 kr. pr. måned

 

1 Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 806 af 1. juli 2015 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 10.502 af 11. september 2015 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp.

2 Jf. BEK nr. 1505 af 12. december 2013 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.