Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Kontantydelse sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, forsørgelse i sammenlagt op til tre år

Kontantydelse, jf. lov om kontantydelse (Lov nr. 174 af 24. februar 2015)

Satserne er gældende fra den 4. januar 2016, medmindre andet er anført.

 

Kontantydelse

Lovhenvisning Sats

Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 4, stk. 1, nr. 1

14.575 kr. pr. måned

Fyldt 30 år, andre

§ 4, stk. 1, nr. 2

10.968 kr. pr. måned

 

Kontantydelse for personer med erhvervskompetencegivende uddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig – under 30 år

§ 5, stk. 1, nr. 1

13.931 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år

§ 5, stk. 1, nr. 2

9.746 kr. pr. måned

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 5, stk. 1, nr. 3

10.968 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, forsøgerpligt

§ 5, stk. 1, nr. 4

14.575 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 5, stk. 1, nr. 5

10.968 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 5, stk. 1, nr. 6

7.069 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 5, stk. 1, nr. 7

3.411 kr. pr. måned

Under 25 år, udeboende

§ 5, stk. 1, nr. 8

7.069 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende

§ 5, stk. 1, nr. 9

3.411 kr. pr. måned

Under 30 år, bidragtspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 5, stk. 2

14.575 kr. pr. måned

 

Barselstillæg til kontantydelse

Lovhenvisning Sats
Forsøger enlig - under 30 år

§ 5, stk. 6, nr. 1

644 kr. pr. måned

Forsøgere under 30 år

§ 5, stk. 6, nr. 2

4.829 kr. pr. måned

Fyldt 25 år, udeboende

§ 5, stk. 6, nr. 3

3.899 kr. pr. måned

Fyldt 25 år, hjemmeboende

§ 5, stk. 6, nr. 4

7.557 kr. pr. måned

 

Kontantydelse for personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig – under 30 år

§ 6, stk. 1, nr. 1

12.019 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 6, stk. 1, nr. 2

8.411 kr. pr. måned

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 6, stk. 1, nr. 3

10.968 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, forsøgelsespligt

§ 6, stk. 1, nr. 4

14.575 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 6, stk. 1, nr. 5

10.968 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 6, stk. 1, nr. 6

6.010 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 6, stk. 1, nr. 7

2.590 kr. pr. måned

Under 25 år, udeboende

§ 6, stk. 1, nr. 8

6.010 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende

§ 6, stk. 1, nr. 9

2.590 kr. pr. måned

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 6, stk. 2

14.575 kr. pr. måned

 

Barselstillæg til kontantydelse

Lovhenvisning Sats
Forsøger enlig - under 30 år

§ 6, stk. 6, nr. 1

2.556 kr. pr. måned

Forsøger under 30 år

§ 6, stk. 6, nr. 2

6.164 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 6, stk. 6, nr. 3

4.958 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 6, stk. 6, nr. 4

8.378 kr. pr. måned

Under 25 år, udeboende

§ 6, stk. 6, nr. 5

1.059 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende

§ 6, stk. 6, nr. 6

821 kr. pr. måned

 

Periodesanktioner – fradrag i kontantydelsen

Lovhenvisning Sats

Fyldt 30 år, forsøger børn

§ 17, stk. 3

90 kr. pr. dag

Fyldt 30 år, andre

§ 17, stk. 3

669 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner for personer med kompetencegivende erhvervsuddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsøger enlig - under 30 år

§ 17, stk. 3

643 kr. pr. dag

Forsøger under 30 år

§ 17, stk. 3

450 kr. pr. dag

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 17, stk. 3

506 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, forsøgelsespligt

§ 17, stk. 3

673 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 17, stk. 3

506 kr. pr. dag

25-20 år, udeboende

§ 17, stk. 3

326 kr. pr. dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

157 kr. pr. dag

Under 25 år, udeboende

§ 17, stk. 3

326 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

157 kr. pr. dag

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 17, stk. 3

673 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner for personer uden kompetencegivende erhvervsuddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsøger enlig - under 30 år

§ 17, stk. 3

555 kr. pr. dag

Forsøger under 30 år

§ 17, stk. 3

388 kr. pr. dag

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 17, stk. 3

506 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, forsøgelsespligt

§ 17, stk. 3

673 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 17, stk. 3

506 kr. pr. dag

25-20 år, udeboende

§ 17, stk. 3

277 kr. pr. dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

120 kr. pr. dag

Under 25 år, udeboende

§ 17, stk. 3

277 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

120 kr. pr. dag

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 17, stk. 3

673 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner - fradrag i kontantydelsen

Lovhenvisning Sats

Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 17, stk. 3

2.019 kr. pr. hændelse

Forsøger 30 år, andre

§ 17, stk. 3

1.518 kr. pr. hændelse

 

Punktsanktioner for personer med kompetencegivende erhvervsuddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsøger enlig - under 30 år

§ 17, stk. 3

1.929 kr. pr. hændelse

Forsøger under 30 år

§ 17, stk. 3

1.350 kr. pr. hændelse

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 17, stk. 3

1.518 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, forsøgelsespligt

§ 17, stk. 3

2.019 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 17, stk. 3

1.518 kr. pr. hændelse

25-20 år, udeboende

§ 17, stk. 3

978 kr. pr. hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

471 kr. pr. hændelse

Under 25 år, udeboende

§ 17, stk. 3

978 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

471 kr. pr. hændelse

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 17, stk. 3

2.019 kr. pr. hændelse

 

Punktsanktioner for personer uden kompetencegivende erhvervsuddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsøger enlig - under 30 år

§ 17, stk. 3

1.665 kr. pr. hændelse

Forsøger under 30 år

§ 17, stk. 3

1.164 kr. pr. hændelse

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 17, stk. 3

1.518 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, forsøgelsespligt

§ 17, stk. 3

2.019 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 17, stk. 3

1.518 kr. pr. hændelse

25-20 år, udeboende

§ 17, stk. 3

831 kr. pr. hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

360 kr. pr. hændelse

Under 25 år, udeboende

§ 17, stk. 3

831 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

360 kr. pr. hændelse

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 17, stk. 3

2.019 kr. pr. hændelse