Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du finde en række forskellige tilskud til arbejdsgivere, når de har ansat medarbejdere på særlige vilkår eller fx i et job med løntilskud.

Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 807 af 1. juli 2015 med senere ændringer)

Satserne er gældende fra den 4. januar 2016, medmindre andet er anført.

 

Løntilskud

Lovhenvisning Sats

Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob

§ 63, stk. 2, nr. 1

26,91 kr. pr. time

Løntilskud, pensionister

§ 63, stk. 2, nr. 2

47,13 kr. pr. time

Løntilskud, privat arbejdsgiver

§ 63, stk. 2, nr. 3

75,09 kr. pr. time

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver

§ 63, stk. 2, nr. 4

109,06 kr. pr. time

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver

§ 63, stk. 2, nr. 5

145,14 kr. pr. time

Timeløn1

§ 55, stk. 2

122,80 kr. pr. time

 

Løntilskud ved fleksjob

Lovhenvisning Sats

Maksimum for beregning af løntilskud

§ 71 og § 75

496.690 kr. pr. år

Maksimum for beregning af løntilskud

§ 71 og § 75

258,13 kr. pr. time

Ved 1/2 tilskud

§ 71 og § 75

248.345 kr. pr. år

Ved 1/2 tilskud

§ 71 og § 75

129,07 kr. pr. time

Ved 2/3 tilskud

§ 71 og § 75

331.127 kr. pr. år

Ved 2/3 tilskud

§ 71 og § 75

172,09 kr. pr. time

Fleksløntilskud

§ 70 f, stk. 1

4.095 kr. pr. uge

Fleksløntilskud

 

17.745 kr. pr. måned

Lønindtægtsgrænse

§ 70 f, stk. 2

13.839 kr. pr. måned

Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende

§ 70 g, stk. 5

133.062 kr. pr. år

Højeste fleksbidrag  § 72 4.259 kr. pr. måned 

 

Jobrotationsydelse

Lovhenvisning Sats

Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver

§ 98 a, stk. 2

181,35 kr. pr. time

Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver3

§ 98 a, stk. 2

204,14 kr. pr. time

 

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

Lovhenvisning Sats

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 26 a, stk. 5, og § 73 b, stk. 2

3.833,79 kr. pr. uge

 

Rådighedsbeløb

Lovhenvisning Sats

Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpemodtagere

§ 17.46.03 på forslag til finanslov for 2016, jf. § 118

11.789 kr. pr. år4

Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse

§ 17.46.07 på forslag til finanslov for 2016, jf. § 118 a

13.894 kr. pr. år

 

1 Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats.
2 Bestemmelsen findes i Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (lov nr. 994 af 30. august 2015).
3 Jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, der indgår aftale om en jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014.
4 Satsen er foreløbig og gælder indtil offentliggørelse af den reviderede satsvejledning for 2016.