Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Hvis man opbruger retten til dagpenge eller uddannelsesydelse efter 1. januar 2014, er der mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Ydelsen udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af formue og ægtefællens indkomst.

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 832 af 7. juli 2015)

Satserne er gældende fra den 4. januar 2016, medmindre andet er anført.

 

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats

Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct. sats)

§ 52 j, stk. 1

669 kr. pr. dag

Andre personer (60 pct. sats)

§ 52 j, stk. 1

502 kr. pr. dag