Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Alle, der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, modtager ressourceforløbsydelse. Ydelsen er ikke afhængig af hverken formue eller ægtefællens indkomst.

Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 806 af 1. juli 2015)

Satserne er gældende fra den 4. januar 2016, medmindre andet er anført.

 

Ressourceforløbsydelse

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§§ 68, stk. 2, nr. 1 og 69 j, stk. 2, nr. 1

14.575 kr. pr. måned

Ikke-forsørgere

§§ 68, stk. 2, nr. 2 og 69 j, stk. 2, nr. 2

10.968 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§§ 68, stk. 2, nr. 3 og 69 j, stk. 2, nr. 3

3.411 kr. pr. måned

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§§ 68, stk. 2, nr. 4 og 69 j, stk. 2, nr. 4

14.575 kr. pr. måned

Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)

§ 68, stk. 4

4.180 kr. pr. uge

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)

§ 68, stk. 5

3.720 kr. pr. uge

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)

§ 68, stk. 5

14.575 kr. pr. måned

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke-forsørger)

§ 68, stk. 5

10.968 kr. pr. måned

 

Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra

Lovhenvisning Sats

Lønindtægtsgrænse

§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9

13.839 kr. pr. måned

Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud

§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10

15,90 kr. pr. time

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift1

Lovhenvisning Sats

Ikke-forsørgere

§ 34, stk. 6

2.900kr. pr. måned

Forsørgere med et hjemmeboende barn

§ 34, stk. 6

4.100 kr. pr. måned

Forsørgere med et udeboende barn

§ 34, stk. 6

4.200 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1

§ 34, stk. 6

800 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1

§ 34, stk. 6

600 kr. pr. måned

Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum

§ 34, stk. 6

18.113 kr. pr. måned

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3

673 kr. pr. dag

Ikke-forsørgere

§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3

506 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3

157 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3

673 kr. pr. dag

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

1.687 kr. pr. hændelse

Ikke-forsørgere

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

1.687 kr. pr. hændelse

Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)

§ 69 d, stk. 2, nr. 1

1.687 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt

§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk 2, nr. 2

262 kr. pr. hændelse

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

10.931 kr. pr. måned

Ikke-forsørgere

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

8.226 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

2.558 kr. pr. måned

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

13.722 kr. pr. måned

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

7.288 kr. pr. måned

Ikke-forsørgere

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

5.484 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

1.706 kr. pr. måned

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

12.870 kr. pr. måned

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct.

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 l, stk. 3

505 kr. pr. dag

Ikke-forsørgere

§ 69 l, stk. 3

380 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 l, stk. 3

118 kr. pr. dag

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 l, stk. 3

505 kr. pr. dag

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct.

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

1.265 kr. pr. hændelse

Ikke-forsørgere

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

1.265 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

197 kr. pr. hændelse

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

197 kr. pr. hændelse

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct.

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 l, stk. 3

337 kr. pr. dag

Ikke-forsørgere

§ 69 l, stk. 3

253 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 l, stk. 3

79 kr. pr. dag

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 l, stk. 3

337 kr. pr. dag

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct.

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

844 kr. pr. hændelse

Ikke-forsørgere

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

844 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

131 kr. pr. hændelse

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

131 kr. pr. hændelse

1 Jf. BEK nr. 1505 af 12. december 2013 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.