Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom.

Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 938 af 12. august 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2016, medmindre andet er anført.

 

Sygedagpenge1 Lovhenvisning Sats
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 4.180 kr. pr. uge
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 112,97 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, mand2 § 47, stk. 2 194,45 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, kvinde2 § 47, stk. 2 175,60 kr. pr. time

 

Sygedagpengeforsikring, selvstændige erhvervsdrivende Lovhenvisning Sats
Minimumsydelse § 45, stk. 2 2.787 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag3 § 45, stk. 4 1.732 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag3 § 45, stk. 4 2.598 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag3 § 45, stk. 4 2.678 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag3 § 45, stk. 4 4.017 kr. pr. uge

 

Sygedagpengeforsikring, private arbejdsgivere Lovhenvisning Sats
Lønsum, optagelse § 55, stk. 4 7.315.000 kr. pr. år
Lønsum, udelukkelse § 55, stk. 4 9.028.800 kr. pr. år
Præmiesats § 55, stk. 4 0,79 pct. pr. år

 

1 Træder i kraft mandag den 4. januar 2016.
2 Jf. § 9 i BEK nr. 1420 af 16. december 2014 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
3 Satsen anvendes indtil den 1. april 2016. Satsen for perioden fra den 1. april 2016 til udgangen af marts 2017 er offentliggjort på www.star.dk ved årsskiftet 2015/2016.