Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Kontanthjælp er afskaffet og erstattet af uddannelses­hjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Der er mulighed for at modtage aktivitetstillæg, hvis de unge ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse.

Uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 806 af 1. juli 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2016, medmindre andet er anført.

Uddannelseshjælp

Lovhenvisning Sats

Enlige forsørgere - under 30 år

§ 23, stk. 2, nr. 1

12.019 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 23, stk. 2, nr. 2

8.411 kr. pr. måned

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 23, stk. 2, nr. 3

10.968 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 23, stk. 2, nr. 4

14.575 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 23, stk. 2, nr. 5

10.968 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 23, stk. 2, nr. 6

6.010 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 23, stk. 2, nr. 7

2.590 kr. pr. måned

Under 25 år, udeboende

§ 23, stk. 2, nr. 8

6.010 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende

§ 23, stk. 2, nr. 9

2.590 kr. pr. måned

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 23, stk. 3

14.575 kr. pr. måned

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig – under 30 år

§ 24, stk. 3, nr. 1

2.556 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 24, stk. 3, nr. 2

6.164 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 24, stk. 3, nr. 3

4.958 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 24, stk. 3, nr. 4

8.378 kr. pr. måned

Under 25 år og udeboende

§ 24, stk. 3, nr. 5

1.059 kr. pr. måned

Under 25 år og hjemmeboende

§ 24, stk. 3, nr. 6

821 kr. pr. måned

Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp1

Lovhenvisning Sats

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 35, stk. 3

555 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 35, stk. 3

388 kr. pr. dag

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 35, stk. 3

506 kr. pr. dag

25-29 år, udeboende

§ 35, stk. 3

277 kr. pr. dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

120 kr. pr. dag

Under 25 år, udeboende

§ 35, stk. 3

277 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

120 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 35, stk. 3

673 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 35, stk. 3

506 kr. pr. dag

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 35, stk. 3

673 kr. pr. dag

Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp1

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig – under 30 år

§ 35, stk. 3

118 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 35, stk. 3

284 kr. pr. dag

25-29 år, udeboende

§ 35, stk. 3

229 kr. pr. dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

387 kr. pr. dag

Under 25 år og udeboende

§ 35, stk. 3

49 kr. pr. dag

Under 25 år og hjemmeboende

§ 35, stk. 3

38 kr. pr. dag

Periodesanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp1

Lovhenvisning Sats

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 40, stk. 1

1.665 kr. pr. hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

1.164 kr. pr. hændelse

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 40, stk. 1

1.518 kr. pr. hændelse

25-29 år, udeboende

§ 40, stk. 1

831 kr. pr. hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

360 kr. pr. hændelse

Under 25 år, udeboende

§ 40, stk. 1

831 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

360 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 40, stk. 1

2.019 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 40, stk. 1

1.518 kr. pr. hændelse

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 40, stk. 1

2.019 kr. pr. hændelse

Periodesanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp1

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig – under 30 år

§ 40, stk. 1

354 kr. pr. hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

852 kr. pr. hændelse

25-29 år, udeboende

§ 40, stk. 1

687 kr. pr. hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

1.161 kr. pr. hændelse

Under 25 år og udeboende

§ 40, stk. 1

147 kr. pr. hændelse

Under 25 år og hjemmeboende

§ 40, stk. 1

114 kr. pr. hændelse

1 Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 806 af 1. juli 2015 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 10.502 af 11. september 2015 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp.