Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du finde 2017-satserne for offentlige ydelser på beskæftigelsesområdet.

Udvalgte satser på arbejdsløshedsforsikringens område:

Dagpenge, lønmodtagere Sats
Fuldtidsforsikrede 18.403 kr. pr. mnd.
Deltidsforsikrede 12.269 kr. pr. mnd.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 15.090 kr. pr. mnd.
Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 10.061 kr. pr. mnd.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) 13.158 kr. pr. mnd.
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) 8.772 kr. pr. mnd.
Ungesats (fuldtidsforsikrede) 9.202 kr. pr. mnd.
Ungesats (deltidsforsikrede) 6.135 kr. pr. mnd.

 

Dagpenge, selvstændige Sats
Maksimal sats 18.403 kr. pr. mnd.
Mindstesats 15.090 kr. pr. mnd.
Midlertidigt ophør (82 pct. sats) 15.090 kr. pr. mnd.

 

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Sats
Hel dagpengegodtgørelse 849 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse 425 kr. pr. dag

 

Efterløn Sats
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) 773 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (91 pct. sats) 515 kr. pr. dag
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) 849 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) 566 kr. pr. dag

 

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Sats
Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct. sats) 679 kr. pr. dag
Andre personer (60 pct. sats) 509 kr. pr. dag

 

Udvalgte satser på det kommunale område:

Sygedagpenge Sats
Højeste sygedagpengebeløb 4.245 kr. pr. uge

 

Barselsdagpenge Sats
Ved barsel og pasning af syge børn 4.245 kr. pr. uge

 

Kontanthjælp Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

14.808 kr. pr. mnd.

Fyldt 30 år, andre

11.143 kr. pr. mnd.

Enlige forsørgere under 30 år

14.154 kr. pr. mnd.

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

9.902 kr. pr. mnd.

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

11.143 kr. pr. mnd.

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

14.808 kr. pr. mnd.

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

11.143 kr. pr. mnd.

25-29 år, udeboende

7.182 kr. pr. mnd.

25-29 år, hjemmeboende

3.466 kr. pr. mnd.

Under 25 år, udeboende

7.182 kr. pr. mnd.

Under 25 år, hjemmeboende

3.466 kr. pr. mnd.

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

14.808 kr. pr. mnd.

 

Fleksydelse Sats
Fleksydelse 200.868 kr. pr. år

 

Engangshjælp Sats
Over 25 år eller udeboende under 25 år (maksimum) 5.956 kr. pr. mnd.
Under 25 år, hjemmeboende 2.961 kr. pr. mnd.

 

Der tages forbehold for tastefejl mv.

Tidligere satser

Satser 2016

Satser 2015