Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Som arbejdsløs har man ret og pligt til at deltage i aktivering. Formålet med aktivering er at forbedre mulighederne for at komme i arbejde. Ledige mellem 30 og 49 år har ret og pligt til aktivering senest efter seks måneders ledighed, mens øvrige ledige skal have tilbuddet senest efter tre måneder.

Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv., jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 832 af 7. juli 2015)

Satserne er gældende fra den 2. januar 2017, medmindre andet er anført.

 

Over 25 år Lovhenvisning Sats
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 48, jf. §§ 47 og 70

849 kr. pr. dag
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 70 566 kr. pr. dag

 

Under 25 år, ingen uddannelse Lovhenvisning Sats

Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:

Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1

849 kr. pr. dag

Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1

566 kr. pr. dag

Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der ikke har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år:

   

Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 2

425 kr. pr. dag

Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 2

283 kr. pr. dag

Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

   

Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5

849 kr. pr. dag 

Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5

566 kr. pr. dag

Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

   

Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 2 og 3

425 kr. pr. dag

Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 2 og 3

283 kr. pr. dag

Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

   

Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 3 og 5 

849 kr. pr. dag

Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 3 og 5

566 kr. pr. dag

Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

   

Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 3

425 kr. pr. dag

Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 3

283 kr. pr. dag

 

Under 25 år, gennemført uddannelse Lovhenvisning Sats

Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:

Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1

849 kr. pr. dag
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1

566 kr. pr. dag

Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

   

Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 4 og 5

849 kr. pr. dag
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1, 4 og 5

566 kr. pr. dag

Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer med forsørgelsespligt over for børn:

   

Dagpenge (82 pct. sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 4

696 kr. pr. dag

Dagpenge (82 pct. sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 4

464 kr. pr. dag

Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer uden forsørgelsespligt over for børn:

Dagpenge (71,5 pct. sats) (Fuldtidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 4

607 kr. pr. dag
Dagpenge (71,5 pct. sats) (Deltidsforsikret)

§ 52 a, stk. 1 og 4

405 kr. pr. dag