Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Børnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse og kan blandt andet gives til børn af enlige forældre og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre.

Børnetilskud, jf. lov om børnetilskud (LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2017, medmindre andet er anført.

Børnetilskud Lovhenvisning Sats
Ordinært børnetilskud  § 2 5.540 kr. pr. år
Ekstra børnetilskud § 3 5.648 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, grundbeløb § 4, stk. 3 14.160 kr. pr. år

Særligt børnetilskud, tillæg

§ 4, stk. 5 1.836 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb § 4, stk. 2 28.320 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg § 4, stk. 4  3.672 kr. pr. år
Flerbørnstilskud

§ 10 a

9.136 kr. pr. år
Adoptionstilskud § 10 b  52.615 kr. (engangsbeløb) 
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre § 10 c, stk. 1 7.276 kr. pr. år
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger § 10 c, stk. 5 145.700 kr. pr. år 
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger § 10 c, stk. 6  218.400 kr. pr. år 

 

Børnebidrag Lovhenvisning Sats
Normalbidrag til børn, grundbeløb § 14, 3. pkt. 1.180 kr. pr. måned
Normalbidrag til børn, tillæg § 14, 4. pkt. 153 kr. pr. måned
Normalbidrag ved fødsel § 15 811 kr. (engangsbeløb)
Normalbidrag omkring fødsel § 15 1.413 kr. pr. måned