Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Boligstøtte er en ydelse, der fungerer som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift.

Boligstøtte, jf. lov om individuel boligstøtte (LBK nr. 174 af 24. februar 2016)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2017, medmindre andet er anført.

Individuel boligstøtte - boligydelse Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløbet i et barns indkomst § 8, stk. 4 22.100 kr. pr. år

Formuegrænserne for formuetillæg:

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8a, stk. 1

 

826.500 kr. pr. år

1.653.200 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varme

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

84,50 kr. pr. år

26,75 kr. pr. år

63,75 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

14,00 kr. pr. år

20,50 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 

63,75 kr. pr. år

31,75 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 32,25 kr. pr. år
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 88.100 kr. pr. år
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4 12.700 kr. pr. år 
Tillægget til boligudgiften § 21, stk. 1, 1. pkt. 6.600 kr. pr. år
Indkomstgrænse § 21, stk. 1, 1. pkt. 157.000 kr. pr. år
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn § 21, stk. 1, 2. pkt.  41.400 kr. pr. år
Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 21, stk. 2 16.600 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse § 23, stk. 1

46.476 kr. pr. år 

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber § 24d, stk. 2  29.300 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber § 24e, stk. 3 15.504 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån §§ 33 og 34 3.408 kr. pr. år 

 

Individuel boligstøtte - boligsikring Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløbet i et barns indkomst § 8, stk. 4 20.100 kr. pr. år

Formuegrænserne for formuetillæg

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8a, stk. 1

 

753.800 kr. pr. år

1.507.800 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varme

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

77,00 kr. pr. år

24,50 kr. pr. år

58,00 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

12,75 kr. pr. år

18,50 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 

58,00 kr. pr. år

28,75 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 29,50 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 80.300 kr. pr. år 
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4  11.500 kr. pr. år 
Indkomstgrænse § 22, stk. 1, 1. pkt.  143.200 kr. pr. år 
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn  § 22, stk. 1, 2. pkt.  37.700 kr. pr. år 
Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 22, stk. 2 24.100 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring  § 23, stk. 1  42.384 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber  § 24d, stk. 2  26.700 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber  § 24e, stk. 3  14.136 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån  §§ 33 og 34  3.108 kr. pr. år 

 

Individuel boligstøtte - diverse satser Lovhenvisning Sats

Grænsebeløb for beboerindskudslån

- lejligheder

- enkeltværelser

- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn

§ 56

 

236.452 kr. pr. år

160.159 kr. pr. år

41.400 kr. pr. år

Kompensationsordning1 181.900 kr. pr. år
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 19932 239.100 kr. pr. år
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3 13.400 kr. pr. år

Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte

- Førtidspension (alle ordninger)

- Folkepension

- Andre 

§ 8, stk. 2

 

1,6 pct.

2,0 pct. 

2,0 pct.

 

1 Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2 Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3 Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.