Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til arbejds­løse, som er medlem af en a-kasse. Det er a-kasserne, der udbetaler dagpenge, og det er også a-kasserne, der vurderer, om ledige står til rådighed for arbejds­markedet.

Dagpenge, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 784 af 21. juni 2017)

Satserne er gældende fra den 1. juli 2017, medmindre andet er anført.

 

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats
Fuldtidsforsikrede § 47 18.403 kr. pr. mnd.
Deltidsforsikrede § 70 12.269  kr. pr. mnd.
Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5  15.090 kr. pr. mnd.
Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede § 49, stk. 5  10.061 kr. pr. mnd.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5  13.158 kr. pr. mnd.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede § 49, stk. 5  8.772 kr. pr. mnd.

Ungesats, fuldtidsforsikrede (50 pct. sats)

§ 52 a, stk. 2 9.202 kr. pr. mnd.

Ungesats, deltidsforsikrede (50 pct. sats)

§ 52 a, stk. 2  6.135 kr. pr. mnd.

 

Dagpenge, selvstændige Lovhenvisning Sats
Maksimal sats § 47 18.403 kr. pr. mnd.
Mindstesats § 50, stk. 1 15.090 kr. pr. mnd.

Midlertidigt ophør (82 pct. sats)

§ 16, jf. § 20 i bek. nr. 678 af 22. juni 2011

15.090 kr. pr. mnd.

 

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Lovhenvisning Sats
Hel dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 849 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 425 kr. pr. dag

 

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Lovhenvisning Sats

Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct. sats)

§ 52 j, stk. 1

679 kr. pr. dag

Andre personer (60 pct. sats)

§ 52 j, stk. 1

509 kr. pr. dag

 

Dagpenge under uddannelsesløft Lovhenvisning Sats

Fuldtidsforsikrede (80 pct. sats)

§ 48 a

679 kr. pr. dag

Deltidsforsikrede (80 pct. sats)

§ 48 a

453 kr. pr. dag