Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Delpension er en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ordningen er under afvikling.

Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1120 af 17. september 2015)

Satserne er gældende fra den 2. januar 2017, medmindre andet er anført.

 

Delpensionens størrelse

Lovhenvisning Sats
Basisbeløb

§ 4, stk. 1

181.007 kr. pr. år

Lønmodtager, delpension/times nedsættelse

§ 4, stk. 2

4.892,08 kr. pr. år

Lønmodtager, delpension, minimum 4/37

§ 3, stk. 1

19.272 kr. pr. år

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37

§ 3, stk. 1

120.304 kr. pr. år

Selvstændige, delpension

§ 1, stk. 6

90.504 kr. pr. år

Mindsteudbetaling af delpension

§ 4 c, stk. 2

100 kr. pr. måned

 

Beregning af delpension

Lovhenvisning Sats

Selvstændige, mindste indtægt1

§ 1, stk. 7

60.336 kr. pr. år

Ukendt arbejdstid, mand2

§ 3, stk. 2

198,15 kr. pr. time

Ukendt arbejdstid, kvinde2

§ 3, stk. 2

178,94 kr. pr. time

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning

§ 4 a, stk. 4

60 Pct.

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning

§ 4 a, stk. 7

45 Pct.

Fradrag, pensionsordning

§ 4 a, stk. 4

15.400 kr. pr. år

 

Indbetaling til ATP

Lovhenvisning Sats

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten3

§ 16 a

0,89 kr. pr. time

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen3

§ 16 a

0,89 kr. pr. time

 

1 Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.
2 Jf. § 1 i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.
3 Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i BEK nr. 1347 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.