Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Efterløn er en tilbagetrækningsydelse for folk, der ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen. Efterløn forudsætter, at man har været medlem af en a-kasse og har betalt efterlønsbidrag.

Efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 832 af 7. juli 2015)

Satserne er gældende fra den 2. januar 2017, medmindre andet er anført.

 

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)

§ 74 l, stk. 3

773 kr. pr. dag

Deltidsforsikrede (91 pct. sats)

§ 74 l, stk. 3

515 kr. pr. dag

Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)

§ 74 l, stk. 1 

849 kr. pr. dag 

Deltidsforsikrede (100 pct. sats)

§ 74 l, stk. 2 566 kr. pr. dag

 

Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden

Lovhenvisning Sats

Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer)

§ 74 g, stk. 1

77.498 kr. pr. år

Nedre grænse (962 timer)

§ 74 f, stk. 7

101.147 kr. pr. år

Øvre grænse (962 timer)

§ 74 f, stk. 7

202.298 kr. pr. år

Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn

§ 6, stk. 4 i bek. nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn

49.300 kr. pr. år

 

Bundfradrag for 2015 ved beregning af fradrag i efterløn for pension

Lovhenvisning Sats

Bundfradrag

§ 74 j, stk. 10

15.400 kr. pr. år

 

Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2015

Lovhenvisning Sats

Grænse for arbejdsindtægt

§ 74 e, stk. 3

37.577 kr. pr. år

 

Beløb for den skattefrie præmie for 2017

Lovhenvisning 1. præmieportion

Skattefri præmie:

 

For medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede

13.244 kr.

For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede

8.830 kr.

 

Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2017 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse

Lovhenvisning Sats
Reduktionsbeløb:

 

Efterløn (Fuldtidsforsikret)

§ 74 o, stk. 3

446 kr. pr. dag
Efterløn (Deltidsforsikret)

§ 74 o, stk. 3

332 kr. pr. dag

 

Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2017 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse

Lovhenvisning Sats
Reduktionsbeløb:

 

Efterløn (Fuldtidsforsikret)

§ 74 m, stk. 16

446 kr. pr. dag
Efterløn (Deltidsforsikret)

§ 74 m, stk. 16

332 kr. pr. dag

Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Fuldtidsforsikret)

§ 74 m, stk. 16

446 kr. pr. dag

Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Deltidsforsikret)

§ 74 m, stk. 16

332 kr. pr. dag