Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Satser gældende for perioden 1. april 2017 - 31. marts 2018

Erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 14. marts 2013

Satser gældende for perioden 1. april 2016 - 31. marts 2017

 

Ydelser

Lovhenvisning Sats
Invaliditetserstatning, 100 pct., maksimum

§ 20, stk. 2

260.268 kr. pr. år

Erstatning for forsørgertab, ægtefælle, maksimum1

§ 22, stk. 1

162.672 kr. pr. år

Erstatning for forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum1

§ 22, stk. 1

32.544 kr. pr. år

Erstatning for forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum1

§ 22, stk. 1

48.804 kr. pr. år

Erstatning for forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum1

§ 22, stk. 1

65.076 kr. pr. år

Begravelseshjælp2

§ 23

12.880 kr.
Hædersgave3 § 37, stk. 3 16.100 kr. pr. år
Hædersgave, visse førtidspensionister3 § 37, stk. 3  18.100 kr. pr. år

 

Beregningsgrundlag

Lovhenvisning Sats

Årsløn, maksimum

§ 31, stk. 2

325.323 kr. pr. år

Årsløn, minimum

§ 31, stk. 2

223.659 kr. pr. år

Tillæg til løbende rentes grundniveau (reguleringsprocent)

§ 33

3.966,54 pct.

Invaliditetserstatning, samlet indtægt, maksimum4

§ 24

520.536 kr. pr. år

Erstatning for forsørgertab, ægtefælle, samlet indtægt, maksimum4

§ 24

325.344 kr. pr. år

Erstatning for forsørgertab, barn, 10 pct., samlet indtægt, maksimum4

§ 24

65.088 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 15 pct., samlet indtægt, maksimum4

§ 24

97.608 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 20 pct., samlet indtægt, maksimum4

§ 24

130.152 kr. pr. år

 

1 Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 75 pct. af afdødes årsløn.
2 Gælder for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017.
3 Jf. lov nr. 1499 af 27. december 2009 om forhøjelse af hædersgaver.
4 Erstatningen nedsættes, hvis erstatningen sammenlagt med modtagerens øvrige indtægt overstiger loftet for samlet indtægt.