Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Førtidspension, jf. lov om social pension (LBK nr. 1239 af 13. oktober 2016)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2017, medmindre andet er anført.

Førtidspension Lovhenvisning Sats

Førtidspension, enlige

- heraf udgør førtidspensions pensionstillæg

§ 49, stk. 1, nr. 8

18.412 kr. pr. måned

5.042 kr. pr. måned

Førtidspension, andre

- heraf udgør førtidspensions pensionstillæg

§ 49, stk. 1, nr. 8

15.650 kr. pr. måned

4.333 kr. pr. måned

 

Førtidspension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats

Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget

- fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist

- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist

- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist

- fradrag, enlige

- fradrag, gifte/samlevende

 

§ 49, stk. 1, nr. 9

§ 49, stk. 1, nr. 11

§ 49, stk. 1, nr. 11

§ 49, stk. 1, nr. 10

§ 49, stk. 1, nr. 10

 

189.096 kr. pr. år

372.400 kr. pr. år

246.200 kr. pr. år

75.800 kr. pr. år

120.100 kr. pr. år

Nedsættelse

- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget

- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension

 

§ 32c, stk. 1

§ 32c, stk. 1

 

30 pct.

15 pct.

Minimumsbeløb

- minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen

- minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen

 

§ 32c, stk. 2

§ 32c, stk. 2

 

5.520 kr. pr. år

4.692 kr. pr. år

Førtidspension - bidrag til ATP og SUPP1

Satserne er gældende fra den 1. januar 2017, medmindre andet er anført.

Førtidspension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats

Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel

§ 33 a

1.128 kr. pr. år

Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel

§ 33 a

2.268 kr. pr. år

Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel

§ 33 b

2.052 kr. pr. år

Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel 

§ 33 b 4.104 kr. pr. år

1ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

Førtidspension, jf. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (LBK nr. 1240 af 13. oktober 2016)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2017, medmindre andet er anført.

Førtidspension før 1. januar 2003 - pension, invaliditetsydelse, tillæg

Lovhenvisning Sats
Grundbeløb § 48, stk. 1, nr. 1 73.920 kr. pr. år
Pensionstillæg, reelt enlige § 48, stk. 1, nr. 3 76.788 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre § 48, stk. 1, nr. 3 37.104 kr. pr. år
Invaliditetsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 7  36.192 kr. pr. år
Invaliditetsydelse

§ 48, stk. 1, nr. 8

36.432 kr. pr. år 
Erhvervsudygtighedsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 9  49.596 kr. pr. år 
Førtidsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 10  18.936 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension  § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.  17.256 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension § 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt. 36.192 kr. pr. år 
Bistandstillæg § 48, stk. 1, nr. 12 37.824 kr. pr. år 
Plejetillæg § 48, stk. 1, nr. 13  75.480 kr. pr. år 
Reelt enlige, fik inv.ydelse og bistands-/plejetillæg dec. 93  § 61  41.064 kr. pr. år 
Ægteskabstillæg1   9.864 kr. pr. år 
Tillæg pr. 0,1 pct. over 31,4 pct. kommuneskat, enlige § 62  59 kr. pr. år 
Tillæg pr. 0,1 pct. over 31,4 pct. kommuneskat, andre § 62  34 kr. pr. år 
Formuegrænse, helbredstillæg  § 48, stk. 1, nr. 14 84.300 kr. pr. år 

1 Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 

Førtidspension før 1. januar 2003 - varmetillæg

Lovhenvisning Sats
Egenbetaling ved varmetillæg, enlig1 § 17, stk. 1 5.000 kr. pr. år
Egenbetaling ved varmetillæg, Gift/samlevende1 § 17, stk. 1 7.500 kr. pr. år
Grænser for varmetillæg1 § 17, stk. 1
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig 5.001 - 12.900 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig

 

12.901 - 17.100 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig 17.101 - 21.200 kr. pr. år
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende 7.501 - 12.900 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende 12.901 - 17.100 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende 17.101 - 21.200 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig 6.400 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende 6.400 kr. pr. år
Petroleumstillæg § 17, stk. 3
Petroleumstillæg, pr. liter, enlig2   262,5 øre pr. år
Petroleumstillæg, pr. liter, gift/samlevende2 262,5 øre pr. år
Husholdningsfradrag bek. § 19, stk. 3
Husholdningsfradrag ved el, enlig 3.400 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende   4.400 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, enlig   700 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende   800 kr. pr. år

1Jf. kap. 5 i bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. nr. 1199 af 12. november 2014.

2Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

 

Førtidspension før 1. januar 2003 - fradragsbeløb og nedsættelse mm.

Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget
Fradrag ved grundbeløb, enlig § 48, stk. 1, nr. 2 316.200 kr. pr. år
Fradrag ved grundbeløb, gift § 48, stk. 1, nr. 2 214.600 kr. pr. år
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, udgør halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse § 48, stk. 1, nr. 4 218.400 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, enlig

§ 48, stk. 1, nr. 5 

69.800 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende § 48, stk. 1, nr. 5 140.000 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig § 48, stk. 1, nr. 6 20.100 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende § 48, stk. 1, nr. 6 39.800 kr. pr. år
Nedsættelse
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 1 60 pct.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2 30,9 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2 16 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2 32 pct.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2 32 pct.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.002 kr. i indtægtsgrundlaget § 29, stk. 3 1 pct.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 497 kr. i indtægtsgrundlaget § 29, stk. 3 1 pct.
Minimumsbeløb  
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) § 29, stk. 4 1.848 kr. pr. år

 

Førtidspension før 1. januar 2003 - bidrag til ATP og SUPP1

Satserne er gældende fra den 1. januar 2017, medmindre andet er anført.

Førtidspension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats

Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel

§ 32

1.128 kr. pr. år

Frivilligt ATP-bidrag, statens andel

§ 32

2.268 kr. pr. år

Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel

§ 32

2.052 kr. pr. år

Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel 

§ 32 4.104 kr. pr. år

1ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.