Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Folkepension er en offentlig social pension til alle borgere, der er fyldt 65 år. Folkepensionsalderen hæves gradvist til 67 år fra 2019 og frem til 2022.

Folkepension, jf. lov om social pension (LBK nr. 1239 af 13. oktober 2016)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2017, medmindre andet er anført.

Folkepension

Lovhenvisning Sats

Grundbeløb

§ 49, stk. 1, nr. 1 73.920 kr. pr. år

Pensionstillæg, reelt enlige

§ 49, stk. 1, nr. 3

78.612 kr. pr. år

Pensionstillæg, andre

§ 49, stk. 1, nr. 3

38.676 kr. pr. år

Den supplerende pensionsydelse

§ 72 d, stk. 1

16.900 kr. pr. år

Tillæg pr. 0,1 over 31,4 pct. kommuneskat, enlige

§ 72 c

59 kr. pr. år

Tillæg pr. 0,1 over 31,4 pct. kommuneskat, andre

§ 72 c  34 kr. pr. år
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse § 49, stk. 1, nr. 7 og § 72 d, stk. 2  84.300 kr. pr. år

 

Folkepension - varmetillæg

Lovhenvisning Sats
Egenbetaling ved varmetillæg, enlig1 § 14, stk. 2 5.000 kr. pr. år
Egenbetaling ved varmetillæg, Gift/samlevende1 § 14, stk. 2 7.500 kr. pr. år
Grænser for varmetillæg1 § 14, stk. 2
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig 5.001 - 12.900 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig

 

12.901 - 17.100 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig 17.101 - 21.200 kr. pr. år
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende 7.501 - 12.900 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende 12.901 - 17.100 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende 17.101 - 21.200 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig 6.400 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende 6.400 kr. pr. år
Petroleumstillæg § 14, stk. 3
Petroleumstillæg, pr. liter, enlig2   262,5 øre pr. år
Petroleumstillæg, pr. liter, gift/samlevende2 262,5 øre pr. år
Husholdningsfradrag bek. § 17, stk. 3
Husholdningsfradrag ved el, enlig 3.400 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende   4.400 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, enlig   700 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende   800 kr. pr. år

1Jf. kap. 6 i bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) nr. 1043 af 30. juni 2016.

2Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

 

Folkepension - tillæg over overgangsbestemmelser Lovhenvisning Sats
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder § 69, stk. 1
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år 1.344 kr. pr. år
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år 2.880 kr. pr. år
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder § 69, stk. 2
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle § 69, stk. 2
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år 4.080 kr. pr. år
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år 5.832 kr. pr. år
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-841 § 69, stk. 3
Opsættelse 1/2 år 3.969 kr. pr. år
Opsættelse 1 år 7.392 kr. pr. år
Opsættelse 1 1/2 år 11.088 kr. pr. år
Opsættelse 2 år 14.784 kr. pr. år
Opsættelse 2 1/2 år 18.480 kr. pr. år
Opsættelse 3 år 22.176 kr. pr. år
Diverse tillæg
Invaliditetstillæg § 71 8.016 kr. pr. år
Husligt bistandstillæg § 72 13.380 kr. pr. år
Ægteskabstillæg2 9.864 kr. pr. år

1Venteydelsen er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 

Førtidspension - fradragsbeløb1 og nedsættelse

Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb
Fradrag ved grundbeløb § 49, stk. 1, nr. 2 316.200 kr. pr. år
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, udgør halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse § 49, stk. 1, nr. 4 218.400 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, enlig

§ 49, stk. 1, nr. 5 

69.800 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende § 49, stk. 1, nr. 5 140.000 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig § 49, stk. 1, nr. 6 20.100 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende § 49, stk. 1, nr. 6 39.800 kr. pr. år
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, enlig § 72 d, stk. 3 20.100 kr. pr. år
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, gifte/samlevende § 72 d, stk. 3 39.800 kr. pr. år
Nedsættelse
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 1 30 pct.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2 30,9 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2 16 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2 32 pct.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2 32 pct.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.002 kr. i indtægtsgrundlaget § 31, stk. 3 1 pct.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 497 kr. i indtægtsgrundlaget § 31, stk. 3 1 pct.
Minimumsbeløb  
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) § 31, stk. 4 1.848 kr. pr. år
Minimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, pr. pensionist § 72 d, stk. 5 200 kr. pr. år

1Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 60.000 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.