Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtesfælles indtægter og formue. Unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet uddannelseshjælp.

Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 468 af 20. maj 2016)

Satserne er gældende fra den 2. januar 2017, medmindre andet er anført.

 

Kontanthjælp

Lovhenvisning Sats

Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 25, stk. 2, nr. 1

14.808 kr. pr. måned

Fyldt 30 år, andre

§ 25, stk. 2, nr. 2

11.143 kr. pr. måned

Enlige forsørgere under 30 år

§ 25, stk. 3, nr. 1

14.154 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 25, stk. 3, nr. 2

9.902 kr. pr. måned

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 25, stk. 3, nr. 3

11.143 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 25, stk. 3, nr. 4

14.808 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 25, stk. 3, nr. 5

11.143 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 25, stk. 3, nr. 6

7.182 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 25, stk. 3, nr. 7

3.466 kr. pr. måned

Under 25 år, udeboende

§ 25, stk. 3, nr. 8

7.182 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende

§ 25, stk. 3, nr. 9

3.466 kr. pr. måned

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 25, stk. 4

14.808 kr. pr. måned

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp

Lovhenvisning Sats

Enlig forsørgere under 30 år

§ 25, stk. 9, nr. 1

654 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 25, stk. 9, nr. 2

4.906 kr. pr. måned

25-29 år og udeboende

§ 25, stk. 9, nr. 3

3.961 kr. pr. måned

25-29 år og hjemmeboende

§ 25, stk. 9, nr. 4

7.678 kr. pr. måned

 

Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp1

Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 35, stk. 3

683 kr. pr. dag

Fyldt 30 år, andre

§ 35, stk. 3

514 kr. pr. dag

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 35, stk. 3

653 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 35, stk. 3

457 kr. pr. dag

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 35, stk. 3

514 kr. pr. dag

25-29 år, udeboende

§ 35, stk. 3

331 kr. pr. dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

160 kr. pr. dag

Under 25 år, udeboende

§ 35, stk. 3

331 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

160 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 35, stk. 3

683 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 35, stk. 3

514 kr. pr. dag

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 35, stk. 3

683 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp1

Lovhenvisning Sats

Enlige forsørgere under 30 år

§ 35, stk. 3

30 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 35, stk. 3

226 kr. pr. dag

Fyldt 25 år og udeboende

§ 35, stk. 3

183 kr. pr. dag

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 35, stk. 3

354 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner – nedsættelse af kontanthjælp1

Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 40, stk. 1

2.049 kr. pr. hændelse

Fyldt 30 år, andre

§ 40, stk. 1

1.542 kr. pr. hændelse

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 40, stk. 1

1.959 kr. pr. hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

1.371 kr. pr. hændelse

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 40, stk. 1

1.542 kr. pr. hændelse

25-29 år, udeboende

§ 40, stk. 1

993 kr. pr. hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

480 kr. pr. hændelse

Under 25 år, udeboende

§ 40, stk. 1

993 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

480 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 40, stk. 1

2.046 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 40, stk. 1

1.542 kr. pr. hændelse

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 40, stk. 1

2.049 kr. pr. hændelse

 

Periodesanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp1

Lovhenvisning Sats

Enlig forsørger under 30 år

§ 40, stk. 1

90 kr. pr. hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

678 kr. pr. hændelse

Fyldt 25 år og udeboende

§ 40, stk. 1

549 kr. pr. hændelse

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 40, stk. 1

1.062 kr. pr. hændelse

 

Engangshjælp

Lovhenvisning Sats

Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)

§ 25 a, stk. 2

5.956 kr. pr. måned

Hjemmeboende under 25 år (maksimum)

§ 25 a, stk. 3

2.961 kr. pr. måned

 

Hjælp til visse persongrupper

Lovhenvisning Sats

Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret

§ 27, stk. 1

9.383 kr. pr. måned

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

§ 27, stk. 2

2.995 kr. pr. måned

Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)

§ 12, stk. 3

12.211 kr. pr. måned

 

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra

Lovhenvisning Sats

Formue, enlige

§ 14, stk. 1

10.000 kr. pr. år

Formue, ægtefæller

§ 14, stk. 1

20.000 kr. pr. år

Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom

§ 14, stk. 8

150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed

Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgerpligt

§ 30, stk. 2

14.808 kr. pr. måned

Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre

§ 30, stk. 2

11.143 kr. pr. måned

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

§ 31, stk. 1

26,25 kr. pr. time
Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb) § 31, stk. 2 24.823 kr. pr. år

Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats

§ 31, stk. 3

230,08 kr. pr. time

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift2

Lovhenvisning Sats

Ikke-forsørgere

§ 34, stk. 8

2.950 kr. pr. måned

Forsørgere med et hjemmeboende barn

§ 34, stk. 8

4.200 kr. pr. måned

Forsørgere med et udeboende barn

§ 34, stk. 8

4.300 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1

§ 34, stk. 8

800 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1

§ 34, stk. 8

650 kr. pr. måned

Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum

§ 34, stk. 8

18.395 kr. pr. måned

Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse § 34, stk. 8 12.973 kr. pr. måned

 

Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag Lovhenvisning Sats

Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb)

§ 96 a, stk. 1

14.808 kr. pr. måned

 

1 Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 468 af 20. maj 2016 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelsehjælp eller kontanthjælp.

2 Jf. BEK nr. 829 af 27. juni 2016 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.