Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Kontantydelse sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, forsørgelse i sammenlagt op til tre år

Kontantydelse, jf. lov om kontantydelse (Lov nr. 174 af 24. februar 2015)

Satserne er gældende fra den 2. januar 2017, medmindre andet er anført.

 

Kontantydelse

Lovhenvisning Sats

Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 4, stk. 1, nr. 1

14.808 kr. pr. måned

Fyldt 30 år, andre

§ 4, stk. 1, nr. 2

11.143 kr. pr. måned

 

Kontantydelse for personer med erhvervskompetencegivende uddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig under 30 år

§ 5, stk. 1, nr. 1

14.154 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år

§ 5, stk. 1, nr. 2

9.902 kr. pr. måned

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 5, stk. 1, nr. 3

11.143 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 5, stk. 1, nr. 4

14.808 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 5, stk. 1, nr. 5

11.143 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 5, stk. 1, nr. 6

7.182 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 5, stk. 1, nr. 7

3.466 kr. pr. måned

Under 25 år, udeboende

§ 5, stk. 1, nr. 8

7.182 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende

§ 5, stk. 1, nr. 9

3.466 kr. pr. måned

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 5, stk. 2

14.808 kr. pr. måned

 

Barselstillæg til kontantydelse

Lovhenvisning Sats
Forsørger enlig - under 30 år

§ 5, stk. 6, nr. 1

654 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år

§ 5, stk. 6, nr. 2

4.906 kr. pr. måned

Fyldt 25 år, udeboende

§ 5, stk. 6, nr. 3

3.961 kr. pr. måned

Fyldt 25 år, hjemmeboende

§ 5, stk. 6, nr. 4

7.678 kr. pr. måned

 

Kontantydelse for personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig under 30 år

§ 6, stk. 1, nr. 1

12.211 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år

§ 6, stk. 1, nr. 2

8.546 kr. pr. måned

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 6, stk. 1, nr. 3

11.143 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

§ 6, stk. 1, nr. 4

14.808 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 6, stk. 1, nr. 5

11.143 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 6, stk. 1, nr. 6

6.106 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 6, stk. 1, nr. 7

2.631 kr. pr. måned

Under 25 år, udeboende

§ 6, stk. 1, nr. 8

6.106 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende

§ 6, stk. 1, nr. 9

2.631 kr. pr. måned

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 6, stk. 2

14.808 kr. pr. måned

 

Barselstillæg til kontantydelse

Lovhenvisning Sats
Forsørger enlig under 30 år

§ 6, stk. 6, nr. 1

2.597 kr. pr. måned

Forsørger under 30 år

§ 6, stk. 6, nr. 2

6.263 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 6, stk. 6, nr. 3

5.037 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 6, stk. 6, nr. 4

8.512 kr. pr. måned

Under 25 år, udeboende

§ 6, stk. 6, nr. 5

1.076 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende

§ 6, stk. 6, nr. 6

834 kr. pr. måned

 

Periodesanktioner – fradrag i kontantydelsen

Lovhenvisning Sats

Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 17, stk. 3

683 kr. pr. dag

Fyldt 30 år, andre

§ 17, stk. 3

514 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner for personer med kompetencegivende erhvervsuddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig under 30 år

§ 17, stk. 3

653 kr. pr. dag

Forsørger under 30 år

§ 17, stk. 3

457 kr. pr. dag

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 17, stk. 3

514 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

§ 17, stk. 3

683 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 17, stk. 3

514 kr. pr. dag

25-20 år, udeboende

§ 17, stk. 3

331 kr. pr. dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

160 kr. pr. dag

Under 25 år, udeboende

§ 17, stk. 3

331 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

160 kr. pr. dag

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 17, stk. 3

683 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner for personer uden kompetencegivende erhvervsuddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig under 30 år

§ 17, stk. 3

564 kr. pr. dag

Forsørger under 30 år

§ 17, stk. 3

394 kr. pr. dag

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 17, stk. 3

514 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

§ 17, stk. 3

683 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 17, stk. 3

514 kr. pr. dag

25-20 år, udeboende

§ 17, stk. 3

282 kr. pr. dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

121 kr. pr. dag

Under 25 år, udeboende

§ 17, stk. 3

282 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

121 kr. pr. dag

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 17, stk. 3

683 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner - fradrag i kontantydelsen

Lovhenvisning Sats

Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 17, stk. 3

2.049 kr. pr. hændelse

Forsørger 30 år, andre

§ 17, stk. 3

1.542 kr. pr. hændelse

 

Punktsanktioner for personer med kompetencegivende erhvervsuddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig under 30 år

§ 17, stk. 3

1.959 kr. pr. hændelse

Forsørger under 30 år

§ 17, stk. 3

1.371 kr. pr. hændelse

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 17, stk. 3

1.542 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

§ 17, stk. 3

2.049 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 17, stk. 3

1.542 kr. pr. hændelse

25-20 år, udeboende

§ 17, stk. 3

993 kr. pr. hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

480 kr. pr. hændelse

Under 25 år, udeboende

§ 17, stk. 3

993 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

480 kr. pr. hændelse

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 17, stk. 3

2.049 kr. pr. hændelse

 

Punktsanktioner for personer uden kompetencegivende erhvervsuddannelse

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig under 30 år

§ 17, stk. 3

1.692 kr. pr. hændelse

Forsørger under 30 år

§ 17, stk. 3

1.182 kr. pr. hændelse

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 17, stk. 3

1.542 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

§ 17, stk. 3

2.049 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 17, stk. 3

1.542 kr. pr. hændelse

25-20 år, udeboende

§ 17, stk. 3

846 kr. pr. hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

363 kr. pr. hændelse

Under 25 år, udeboende

§ 17, stk. 3

846 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende

§ 17, stk. 3

363 kr. pr. hændelse

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 17, stk. 3

2.049 kr. pr. hændelse