Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du finde en række forskellige tilskud til arbejdsgivere, når de har ansat medarbejdere på særlige vilkår eller fx i et job med løntilskud.

Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21. november 2016)

Satserne er gældende fra den 2. januar 2017, medmindre andet er anført.

 

Løntilskud

Lovhenvisning Sats

Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob

§ 63, stk. 2, nr. 1

27,45 kr. pr. time

Løntilskud, pensionister

§ 63, stk. 2, nr. 2

48,07 kr. pr. time

Løntilskud, privat arbejdsgiver

§ 63, stk. 2, nr. 3

76,59 kr. pr. time

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver

§ 63, stk. 2, nr. 4

111,24 kr. pr. time

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver

§ 63, stk. 2, nr. 5

148,04 kr. pr. time

Timeløn1

§ 55, stk. 2

124,76 kr. pr. time

 

Løntilskud ved fleksjob

Lovhenvisning Sats

Maksimum for beregning af løntilskud

§ 71 og § 75

506.624 kr. pr. år

Maksimum for beregning af løntilskud

§ 71 og § 75

263,29 kr. pr. time

Ved 1/2 tilskud

§ 71 og § 75

253.312 kr. pr. år

Ved 1/2 tilskud

§ 71 og § 75

131,65 kr. pr. time

Ved 2/3 tilskud

§ 71 og § 75

337.749 kr. pr. år

Ved 2/3 tilskud

§ 71 og § 75

175,53 kr. pr. time

Fleksløntilskud

§ 70 f, stk. 1

4.162 kr. pr. uge

Fleksløntilskud

 

18.035 kr. pr. måned

Lønindtægtsgrænse

§ 70 f, stk. 2

14.116 kr. pr. måned

Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende

§ 70 g, stk. 5

135.723 kr. pr. år

Højeste fleksbidrag  § 72 4.326 kr. pr. måned 

 

Jobrotationsydelse

Lovhenvisning Sats

Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver

§ 98 a, stk. 2

184,98 kr. pr. time

Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver3

§ 98 a, stk. 2

208,22 kr. pr. time

 

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

Lovhenvisning Sats

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 26 a, stk. 5, og § 73 b, stk. 2

3.910,47 kr. pr. uge

 

Rådighedsbeløb

Lovhenvisning Sats

Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpemodtagere

Finanslovens § 17.46.03, jf. § 118

11.190 kr. pr. helårsperson

Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse

Finanslovens § 17.46.07, jf. § 118

9.940 kr. pr. helårsperson

 

1Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats.

2Bestemmelsen findes i Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (lov nr. 994 af 30. august 2015).

3Jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, der indgår aftale om en jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014.