Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Alle, der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, modtager ressourceforløbsydelse. Ydelsen er ikke afhængig af hverken formue eller ægtefællens indkomst.

Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 468 af 20. maj 2016)

Satserne er gældende fra den 2. januar 2017, medmindre andet er anført.

 

Ressourceforløbsydelse

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§§ 68, stk. 2, nr. 1 og 69 j, stk. 2, nr. 1

14.808 kr. pr. måned

Ikke-forsørgere

§§ 68, stk. 2, nr. 2 og 69 j, stk. 2, nr. 2

11.143 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§§ 68, stk. 2, nr. 3 og 69 j, stk. 2, nr. 3

3.466 kr. pr. måned

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§§ 68, stk. 2, nr. 4 og 69 j, stk. 2, nr. 4

14.808 kr. pr. måned

Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)

§ 68, stk. 4

4.245 kr. pr. uge

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)

§ 68, stk. 5

3.780 kr. pr. uge

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)

§ 68, stk. 5

14.808 kr. pr. måned

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke-forsørger)

§ 68, stk. 5

11.143 kr. pr. måned

 

Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra

Lovhenvisning Sats

Lønindtægtsgrænse

§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9

14.116 kr. pr. måned

Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud

§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10

16,15 kr. pr. time

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift

Lovhenvisning Sats

Ikke-forsørgere

§ 34, stk. 6

2.950 kr. pr. måned

Forsørgere med et hjemmeboende barn

§ 34, stk. 6

4.200 kr. pr. måned

Forsørgere med et udeboende barn

§ 34, stk. 6

4.300 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1

§ 34, stk. 6

800 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1

§ 34, stk. 6

650 kr. pr. måned

Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum

§ 34, stk. 6

18.395 kr. pr. måned

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3

683 kr. pr. dag

Ikke-forsørgere

§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3

514 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3

160 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3

683 kr. pr. dag

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

1.714 kr. pr. hændelse

Ikke-forsørgere

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

1.714 kr. pr. hændelse

Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)

§ 69 d, stk. 2, nr. 1

1.714 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt

§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk 2, nr. 2

266 kr. pr. hændelse

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

11.106 kr. pr. måned

Ikke-forsørgere

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

8.357 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

2.600 kr. pr. måned

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

13.942 kr. pr. måned

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

7.404 kr. pr. måned

Ikke-forsørgere

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

5.572 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

1.733 kr. pr. måned

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

13.075 kr. pr. måned

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct.

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 l, stk. 3

512 kr. pr. dag

Ikke-forsørgere

§ 69 l, stk. 3

386 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 l, stk. 3

120 kr. pr. dag

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 l, stk. 3

512 kr. pr. dag

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct.

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

1.286 kr. pr. hændelse

Ikke-forsørgere

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

1.286 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

200 kr. pr. hændelse

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

200 kr. pr. hændelse

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct.

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 l, stk. 3

342 kr. pr. dag

Ikke-forsørgere

§ 69 l, stk. 3

257 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 l, stk. 3

80 kr. pr. dag

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 l, stk. 3

342 kr. pr. dag

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct.

Lovhenvisning Sats

Forsørgere

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

857 kr. pr. hændelse

Ikke-forsørgere

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

857 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

133 kr. pr. hændelse

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

133 kr. pr. hændelse