Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet. Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige.

Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 468 af 20. maj 2016)

Satserne er gældende fra den 2. januar 2017, medmindre andet er anført.

 

Revalideringsydelse

Lovhenvisning Sats

Fyldt 30 år

§ 52, stk. 1

18.415 kr. pr. måned

Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet

§ 52, stk. 2, nr. 1

18.415 kr. pr. måned

Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn

§ 52, stk. 2, nr. 2

14.808 kr. pr. måned

Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt

§ 52, stk. 2, nr. 3

11.143 kr. pr. måned

Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre

§ 52, stk. 2, nr. 4

7.182 kr. pr. måned

Under 25 år, bor hos en eller begge forældre

§ 52, stk. 2, nr. 5

3.466 kr. pr. måned

Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge

§ 52, stk. 2, nr. 6

11.143 kr. pr. måned

Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg

§ 52, stk. 2, nr. 7

14.808 kr. pr. måned

Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg

§ 52, stk. 2, nr. 8

11.143 kr. pr. måned

Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg

§ 52, stk. 3

14.808 kr. pr. måned

Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering

§ 52, stk. 4

18.415 kr. pr. måned

Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt overstiger følgende beløb

§ 58, stk. 1

12.000 kr. pr. år

 

Ledighedsydelse

Lovhenvisning Sats

Ledighedsydelse (89 pct.)

§ 74 a, stk. 2

3.780 kr. pr. uge

Ledighedsydelse (89 pct.)

16.380 kr. pr. måned

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

3.417 kr. pr. uge

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

§ 74 a, stk. 3,
nr. 1

14.808 kr. pr. måned

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

2.571 kr. pr. uge

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

§ 74 a, stk. 3,
nr. 2

11.143 kr. pr. måned

Lønindtægtsgrænse

§ 74 d, stk. 3

14.116 kr. pr. måned

Omregningssats

§ 74 d, stk. 5

230,08 kr. pr. time

 

Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen

Lovhenvisning Sats

Ledighedsydelse (89 pct.)

§ 77, stk. 4

756 kr. pr. dag

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

§ 77, stk. 4

683 kr. pr. dag

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

§ 77, stk. 4

514 kr. pr. dag