Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom.

Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 1032 af 13. juni 2016)

Satserne er gældende fra den 2. januar 2017, medmindre andet er anført.

 

Sygedagpenge1 Lovhenvisning Sats
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 4.245 kr. pr. uge
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 114,73 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, mand2 § 47, stk. 2 198,15 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, kvinde2 § 47, stk. 2 178,94 kr. pr. time

 

Sygedagpengeforsikring, selvstændige erhvervsdrivende Lovhenvisning Sats
Minimumsydelse § 45, stk. 2 2.830 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag3 § 45, stk. 4 1.732 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag3 § 45, stk. 4 2.598 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag3 § 45, stk. 4 2.678 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag3 § 45, stk. 4 4.017 kr. pr. uge

 

Sygedagpengeforsikring, private arbejdsgivere Lovhenvisning Sats
Lønsum, optagelse § 55, stk. 4 7.428.750 kr. pr. år
Lønsum, udelukkelse § 55, stk. 4 9.169.200 kr. pr. år
Præmiesats4 § 55, stk. 4 0,79 pct. pr. år

 

1 Træder i kraft mandag den 4. januar 2016.
2 Jf. § 11 i BEK nr. 1898 af 29. december 2015 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
3 Jf. § 5 i BEK nr. 1186 af 27. september 2016. Satsen anvendes indtil den 1. april 2017. Satsen for perioden fra den 10. april 2017 til udgangen af marts 2016 offentliggøres på www.star.dk ved årsskiftet 2016/2017.
4 Satsen beregnes ultimo året og vil indgå i en senere opdatering af Satsvejledningen for 2017.